Contact us for third party manufacturing WHO, GMP & ISO

DOYO (JAPAN) Infrared Thermometer for Fever | Thermal Gun for Home | Non Contact Non Touch for Baby

DOYO (JAPAN) Infrared Thermal Gun for Home | Non Contact

● To measure Forehead temperature and Object temperature
● Touch and non touch use-Optional
● 10 memory
● Backlight-Optional
● Result Indicator
● Fever alarm
● Low battery indicator
● Auto shut-off
● Fast result in 3 seconds
● Dual Scale, switchable

 

 

DOYO (JAPAN) Thermometer for Fever

thermometer

 

● Mercury Free with graduated scale
● Jumbo LCD
● Accuracy: ±0.1℃((±0.2℉)
● Fever alarm
● Last reading memory
● Rigid tip
● Waterproof
● Low battery indicator
● Automatic Off
● Designed for oral, rectal, or axillary use

DOYO (JAPAN) Thermometer for Fever

● Mercury Free with graduated scale
● Jumbo LCD
● Accuracy: ±0.1℃((±0.2℉)
● Fever alarm
● Last reading memory
● Rigid tip
● Waterproof
● Low battery indicator
● Automatic Off
● Designed for oral, rectal, or axillary use

DOYO (JAPAN) Thermometer for Fever

● Mercury Free with graduated scale
● Jumbo LCD
● Accuracy: ±0.1℃((±0.2℉)
● Fever alarm
● Last reading memory
● Rigid tip
● Waterproof
● Low battery indicator
● Automatic Off
● Designed for oral, rectal, or axillary use

Digital Thermometer

Digital thermometer is an electronic device used to measure human temperature. Till year 2019 thermometers was majorly used by doctors only in their hospitals and medical clinics but nowadays due to every one is using thermometer at there home to take care of their body temperature. It’s an essential need of every family to have a thermometer at their home. Some of thermometer are also used to take temperature of an object’s surface. Nowadays new thermometers are also used in kitchen to take temperature of the food by many of expert chefs. Primary role of a thermometer is to measure value of temperature. Fahrenheit and Celsius are two measuring units used by thermometers to display the temperature reading. In digital thermometer a small sensor is used to detect fever/ temperature. A small card is prepared by met lab technology to integrate the circuit of the working for a digital thermometer. In such manner a digital thermometer will comprise of sensor circuit with one- or two-coin battery. The whole circuit is connected by a twisted pair cable. Range of thermometer can vary as per the type of thermometer. While detecting human temperature 95.9℉~107.6℉ and 35.5℃~42.0℃ can be the ranges of a thermometer on the other side while detecting temperature of objects 15℃~35℃ and 59.0℉~95.0℉ can be the ranges of a thermometer. CE0197, FDA510(K), ISO13485, ROHS, REACH are the some certifications required for thermometers. Forehead mode: 34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉), object mode: 0℃~100℃(32℉~212℉), room temperature: 0℃~50℃(32℉~122℉) are three modes used to detect temperature of different objects. Time required to detect temperature by thermometer is approximately 3 seconds. Clinical bias: 0.1℃(0.2℉), clinical repeatability: 0.22℃(0.4℉), limits of agreement: 1.02℃(1.84℉) are clinical accuracies of thermometer. 153*41*44mm can dimensions infrared thermometer. Approximately 84 grams (with batteries) can be the weight of IR thermometer. DC3V(2×AAA battery) are the batteries used for power backup in infrared thermometer. Approximately 1 year/6000 readings will the life the battery. There are many types of modes in non-contact thermometers degree mode and object mode. You can switch between forehead mode and object mode by pressing mode button. To start non touch thermometer, press the power button or the start button. Infrared thermometers are used to measure forehead temperature and object temperature.  Touch screen and non-touch screen is optional in DOYO’s infrared thermometers. We can store 10 memory reading in an infrared thermometer. Backlight is optional feature in DOYO’s thermometer.  Fever alarm is used to indicate the high temperature by doyo infrared thermometers. When battery is low then low battery indicator indicates the signal regarding this. All models of DOYO brand are auto shut-off model means no need to turn of the battery after checking temperature. Almost all thermometers of DOYO brand are dual scale, switchable in Celsius and Fahrenheit. In a pack of thermometer, a customer will get one pcs of thermometer, one owner's manual, one storage case and 2 AAA batteries. An instrument for measuring temperature is called thermometer. There are many types of thermometers; The most common is a closed, graduated glass tube in which the liquid expands or condenses as the temperature rises or falls depending upon temperature. Other types of thermometers work by detecting changes in the volume or pressure of a closed gas or by registering thermoelectric changes in a conductor (such as a thermistor or thermocouple).

Digitale termometer is 'n elektroniese toestel wat gebruik word om menslike temperatuur te meet. Tot en met 2019 word termometers hoofsaaklik slegs in hul hospitale en mediese klinieke deur dokters gebruik, maar tans gebruik almal termometer daar om hul liggaamstemperatuur te versorg. Dit is 'n noodsaaklike behoefte van elke gesin om 'n termometer by hul huis te hê. Sommige termometer word ook gebruik om die temperatuur van 'n voorwerp se oppervlak te neem. Tans word nuwe termometers ook in die kombuis gebruik om die kos se temperatuur deur baie kundige sjefs te neem. Die primêre rol van 'n termometer is om die waarde van die temperatuur te meet. Fahrenheit en Celsius is twee meeteenhede wat deur termometers gebruik word om die temperatuurlesing weer te gee. In digitale termometer word 'n klein sensor gebruik om koors / temperatuur op te spoor. 'N Klein kaartjie word voorberei deur met lab-tegnologie om die stroombaan vir 'n digitale termometer te integreer. Op so 'n manier sal 'n digitale termometer bestaan ​​uit 'n sensorkring met een of twee-munt-battery. Die hele stroombaan is met 'n gedraaide kabel verbind. Die reeks termometer kan wissel volgens die tipe termometer. Terwyl menslike temperatuur 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ en 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ opgespoor kan word, kan die reekse van 'n termometer aan die ander kant wees, terwyl die opsporing van die temperatuur van voorwerpe 15 ℃ ~ 35 ℃ en 59,0 ℉ ~ 95,0 the die reekse van 'n termometer kan wees. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH is die vereistes vir termometers. Voorhoofmodus: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), voorwerpmodus: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), kamertemperatuur: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) is drie modusse gebruik om die temperatuur van verskillende voorwerpe op te spoor. Die tyd wat benodig word om die temperatuur met die termometer op te spoor, is ongeveer 3 sekondes. Kliniese vooroordeel: 0,1 ℃ (0,2 ℉), kliniese herhaalbaarheid: 0,22 ℃ (0,4 ℉), perke van ooreenkoms: 1,02 ℃ (1,84 ℉) is kliniese akkuraatheid van die termometer. 153 * 41 * 44mm blik afmetings infrarooi termometer. Ongeveer 84 gram (met batterye) kan die gewig van die IR-termometer wees. DC3V (2 × AAA-battery) is die batterye wat gebruik word vir kragondersteuning in infrarooi termometer. Die batterye sal ongeveer 1 jaar / 6000 metings duur. Daar is baie soorte modusse in die nie-kontak termometers graadmodus en voorwerpmodus. U kan tussen voorkopmodus en voorwerpmodus wissel deur op die modusknoppie te druk. Om die aanrakingstermometer te begin, druk die aan / uit-knoppie of die begin-knoppie. Infrarooi termometers word gebruik om die voorkoptemperatuur en die temperatuur van die voorwerp te meet. Raakskerm en nie-aanraakskerm is opsioneel in DOYO se infrarooi termometers. Ons kan tien geheue-lesings in 'n infrarooi-termometer stoor. Backlight is opsioneel in die termometer van DOYO. Koorsalarm word gebruik om die hoë temperatuur deur doyo infrarooi termometers aan te dui. As die battery byna leeg is, dui die lae battery aanwyser die sein hieroor aan. Al die modelle van die handelsmerk DOYO is 'n outomatiese afskakelmodel, dit beteken dat u die battery nie hoef te draai nadat u die temperatuur nagegaan het nie. Byna alle termometers van die handelsmerk DOYO is tweeskaal, skakelbaar in Celsius en Fahrenheit. In 'n pak termometer kry 'n klant een stuk termometer, een handleiding, een opbergdoos en 2 AAA-batterye. 'N Instrument om temperatuur te meet word termometer genoem. Daar is baie soorte termometers; Die algemeenste is 'n geslote, gegradeerde glasbuis waarin die vloeistof uitsit of kondenseer namate die temperatuur styg of daal, afhangende van die temperatuur. Ander soorte termometers werk deur veranderinge in die volume of druk van 'n geslote gas op te spoor of deur termo-elektriese veranderinge in 'n geleier (soos 'n termistor of termokoppel) te registreer.

Digitalt termometer er en elektronisk enhed, der bruges til at måle menneskets temperatur. Indtil år 2019 blev termometre hovedsagelig kun brugt af læger på deres hospitaler og medicinske klinikker, men i dag bruger hver især termometer derhjemme til at tage sig af deres kropstemperatur. Det er et essentielt behov for enhver familie at have et termometer hjemme. Noget af termometeret bruges også til at tage temperaturen på en genstands overflade. I dag bruges nye termometre også i køkkenet til at tage temperaturen på maden af ​​mange af ekspertkokke. Et termometers primære rolle er at måle temperaturværdien. Fahrenheit og Celsius er to måleenheder, der bruges af termometre til at vise temperaturaflæsningen. I digitalt termometer bruges en lille sensor til at registrere feber / temperatur. Et lille kort er udarbejdet af met lab-teknologi til at integrere kredsløbet for et digitalt termometer. På en sådan måde vil et digitalt termometer omfatte sensorkredsløb med et eller to mønt batteri. Hele kredsløbet er forbundet med et snoet par kabel. Termometerets rækkevidde kan variere alt efter typen af ​​termometer. Mens detektering af menneskelig temperatur 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ og 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃ kan være områderne for et termometer på den anden side, mens detektering af objekter temperatur 15 ℃ ~ 35 ℃ og 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ kan være intervallerne for et termometer. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH er nogle certificeringer, der kræves til termometre. Pandetilstand: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), objekttilstand: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), stuetemperatur: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) er tre tilstande bruges til at registrere forskellige objekters temperatur. Den nødvendige tid til at registrere temperaturen med termometeret er ca. 3 sekunder. Klinisk bias: 0,1 ℃ (0,2 ℉), klinisk repeterbarhed: 0,22 ℃ (0,4 ℉), grænser for enighed: 1,02 ℃ (1,84 ℉) er kliniske nøjagtigheder ved termometer. 153 * 41 * 44mm kan dimensioner infrarødt termometer. Cirka 84 gram (med batterier) kan være vægten af ​​IR-termometer. DC3V (2 × AAA-batteri) er de batterier, der bruges til strømforsyning i infrarødt termometer. Ca. 1 år / 6000 aflæsninger varer batteriets levetid. Der er mange typer tilstande i berøringsfri termometre gradstilstand og objekttilstand. Du kan skifte mellem pande- og objekttilstand ved at trykke på tilstandsknappen. For at starte et ikke-berøringstermometer skal du trykke på tænd / sluk-knappen eller startknappen. Infrarøde termometre bruges til at måle pande temperatur og objekt temperatur. Berøringsskærm og ikke-berøringsskærm er valgfri i DOYOs infrarøde termometre. Vi kan gemme 10 hukommelsesaflæsninger i et infrarødt termometer. Baggrundslys er valgfri funktion i DOYOs termometer. Feberalarm bruges til at indikere den høje temperatur med doyo infrarøde termometre. Når batteriet er lavt, indikerer indikatoren for lavt batteri signalet om dette. Alle modeller af DOYO-mærket er automatisk slukket, hvilket betyder, at der ikke er behov for at tænde for batteriet efter temperaturkontrol. Næsten alle termometre af DOYO-mærket er dobbelt skala, omskiftelige i Celsius og Fahrenheit. I en pakke termometer får en kunde et stykke termometer, en brugervejledning, en opbevaringsetui og 2 AAA-batterier. Et instrument til måling af temperatur kaldes termometer. Der er mange typer termometre; Den mest almindelige er et lukket, gradueret glasrør, hvor væsken ekspanderer eller kondenserer, når temperaturen stiger eller falder afhængigt af temperaturen. Andre typer termometre fungerer ved at detektere ændringer i volumen eller tryk på en lukket gas eller ved at registrere termoelektriske ændringer i en leder (såsom en termistor eller et termoelement).

Tus pas ntsuas kub digital yog qhov khoom siv hluav taws xob siv los ntsuas tib neeg qhov ntsuas kub. Txog xyoo 2019 tus pas ntsuas kub tau siv los ntawm cov kws kho mob tsuas yog hauv lawv cov tsev kho mob thiab chaw kho mob tab sis niaj hnub no vim tias txhua tus siv tus pas ntsuas kub nyob hauv tsev los saib xyuas lawv lub cev kub. Nws yog qhov xav tau ntawm txhua tsev neeg muaj tus pas ntsuas kub hauv lawv lub tsev. Qee qhov ntsuas cua kub tseem siv los ntsuas qhov kub thiab txias ntawm ib qho khoom saum npoo. Tam sim no tus pas ntsuas kub tshiab tseem siv hauv chav ua noj kom ntsuas qhov kub thiab txias ntawm cov zaub mov los ntawm ntau tus kws tshaj lij kws ua zaub mov. Lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm tus pas ntsuas kub yog ntsuas seb tus nqi ntsuas kub. Fahrenheit thiab Celsius yog ob lub ntsuas ntsuas uas siv los ntawm tus ntsuas kub ntsuas los ntsuas qhov kub nyeem. Hauv qhov ntsuas kub digital no muaj lub zog me me siv los ntsuas qhov kub taub / ntsuas kub. Daim npav me me yog npaj los ntawm cov thev naus laus zis siv tshuab los sib sau ua ke ntawm kev ua haujlwm rau lub ntsuas cua digital. Nyob rau hauv cov sijhawm zoo li no tus pas ntsuas kub digital yuav suav nrog lub pa hluav taws xob txuas nrog ib lossis ob-txiaj roj teeb. Tag nrho cov Circuit Court yog sib txuas los ntawm cov twisted khub cable. Ntau yam ntawm tus pas ntsuas kub tuaj yeem sib txawv raws li hom ntsuas tus pas ntsuas kub. Thaum kuaj pom tib neeg qhov kub thiab txias 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ thiab 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ tuaj yeem yog cov ntsuas kub ntawm cov ntsuas kub ntawm sab nraud thaum kuaj kub ntawm cov khoom 15 ℃ ~ 35 ℃ thiab 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ tuaj yeem yog qhov ntsuas ntawm lub ntsuas sov. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH yog qee qhov ntawv pov thawj uas yuav tsum muaj rau tus ntsuas kub. Hom ntej: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), hom khoom: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), chav kub: 0 ​​℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) yog peb hom qauv siv los ntsuas qhov kub thiab txias ntawm cov khoom sib txawv. Lub sijhawm xav kom ntsuas kub los ntawm ntsuas kub yog kwv yees li 3 vib nas this. Clinical bias: 0.1 ℃ (0.2 ℉), kev kho mob rov ua dua: 0.22 ℃ (0.4 ℉), kev txwv kev pom zoo: 1.02 ℃ (1.84 ℉) yog qhov ntsuas kev ntsuas ntawm tus ntsuas kub. 153 * 41 * 44mm tuaj yeem qhov ntev infrared tus pas ntsuas kub. Kwv yees li ntawm 84 grams (nrog roj teeb) tuaj yeem yog qhov hnyav ntawm IR tus pas ntsuas kub. DC3V (2 × AAA roj teeb) yog cov roj teeb uas tau siv hluav taws xob thaub qab hauv qhov ntsuas kub ntawm infrared. Kwv yees li ntawm 1 xyoo / 6000 kev nyeem ntawv yuav ua lub neej siv roj teeb. Muaj ntau ntau hom qauv hauv cov tsis ntsuas kub ntsuas tsis tau hom qauv thiab hom khoom. Koj tuaj yeem hloov ntawm pliaj hom thiab hom kwv los nias hom khawm. Txhawm rau pib tsis kov tus pas ntsuas kub, nias lub hwj huam khawm lossis khawm pib. Cov pas ntsuas hluav taws xob yog siv los ntsuas lub hauv pliaj kub thiab khoom kub. Kov npo thiab tsis kov cov vijtsam yog xaiv tau hauv DOYO tus pas ntsuas kub infrared. Peb muaj peev xwm khaws 10 lub cim xeeb nyeem hauv qhov ntsuas kub ntawm infrared. Backlight yog kev xaiv tsim nyob rau hauv DOYO tus pas ntsuas kub. Lub tswb kub taub hau yog siv los qhia qhov ntsuas kub siab los ntawm doyo infrared thermometers. Thaum lub roj teeb ntawm cov hluav taws xob tsawg tsawg ces qhia hauv roj teeb tsawg qhia txog lub teeb liab ntsig txog qhov no. Txhua tus qauv ntawm DOYO hom yog pib kaw tus qauv txhais tau tias tsis tas yuav tig lub roj teeb tom qab kuaj xyuas qhov kub thiab txias. Yuav luag txhua qhov ntsuas kub ntawm DOYO hom yog cov nplai dual, hloov pauv hauv Celsius thiab Fahrenheit. Hauv pob khoom ntawm tus pas ntsuas kub, tus neeg yuav khoom yuav tau txais ib pcs ntawm tus pas ntsuas kub, ib tus tswv phau ntawv, ib qho xwm txheej khaws cia thiab 2 AAA roj teeb. Tus ntsuas rau ntsuas qhov ntsuas kub yog hu ua ntsuas kub. Muaj ntau ntau yam ntawm cov ntsuas cua kub; Qhov tshwj xeeb tshaj yog kaw, kawm tiav iav raj uas cov kua nthuav tawm los yog ua pa taws thaum qhov kub nce lossis poob raws li qhov kub thiab txias. Lwm yam ntsuas tus pas ntsuas kub ua haujlwm los ntawm kev tshawb pom qhov hloov pauv ntawm lub ntim lossis qhov siab ntawm lub roj kaw lossis los ntawm kev sau npe cov kev hloov pauv hauv tus neeg xyuas pib (xws li thermistor lossis thermocouple).

Skaitmeninis termometras yra elektroninis prietaisas, naudojamas žmogaus temperatūrai matuoti. Iki 2019 metų termometrus gydytojai dažniausiai naudojo tik savo ligoninėse ir medicinos klinikose, tačiau šiais laikais kiekvienas namuose naudoja termometrą savo kūno temperatūrai prižiūrėti. Būtinas kiekvienos šeimos poreikis turėti namuose termometrą. Kai kurie termometrai taip pat naudojami objekto paviršiaus temperatūrai nustatyti. Šiais laikais nauji termometrai taip pat naudojami virtuvėje, kad būtų galima įvertinti maisto temperatūrą. Pagrindinis termometro vaidmuo yra matuoti temperatūros vertę. Fahrenheitas ir Celsijaus yra du matavimo vienetai, kuriuos termometrai naudoja rodydami temperatūros rodmenis. Skaitmeniniame termometre mažas jutiklis naudojamas karščiavimui / temperatūrai nustatyti. Taikant laboratorijos technologiją, paruošiama maža kortelė, skirta integruoti skaitmeninio termometro veikimo grandinę. Tokiu būdu skaitmeninį termometrą sudarys jutiklio grandinė su vienos ar dviejų monetų baterija. Visa grandinė sujungta vytos poros kabeliu. Termometro diapazonas gali skirtis priklausomai nuo termometro tipo. Aptikdami žmogaus temperatūrą, 95,9 ℉ ~ 107,6 side ir 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃ gali būti termometro diapazonai kitoje pusėje, o 15 ℃ ~ 35 ℃ ir 59,0 ℉ ~ 95,0 objects temperatūros objektai gali būti termometro diapazonai. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH yra keletas termometrų sertifikatų. Kaktos režimas: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), objekto režimas: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), kambario temperatūra: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) yra trys režimai naudojamas skirtingų objektų temperatūrai nustatyti. Laikas, reikalingas temperatūrai nustatyti termometru, yra maždaug 3 sekundės. Klinikinis šališkumas: 0,1 ℃ (0,2 ℉), klinikinis pakartojamumas: 0,22 ℃ (0,4 ℉), susitarimo ribos: 1,02 ℃ (1,84 ℉) yra klinikiniai termometro tikslumai. 153 * 41 * 44 mm skardinės matmenys infraraudonųjų spindulių termometras. IR termometro svoris gali būti maždaug 84 gramai (su baterijomis). DC3V (2 × AAA baterija) yra baterijos, naudojamos atsarginei infraraudonųjų spindulių termometro atsargai. Maždaug 1 metus / 6000 parodymų akumuliatorius tarnaus. Nekontaktinių termometrų laipsnio režimu ir objekto režimu yra daugybė rūšių. Kaktos režimą ir objekto režimą galite perjungti paspausdami režimo mygtuką. Norėdami paleisti termometrą be jutiklių, paspauskite maitinimo mygtuką arba pradžios mygtuką. Infraraudonieji termometrai naudojami kaktos temperatūrai ir objekto temperatūrai matuoti. DOYO infraraudonųjų spindulių termometruose jutiklinis ekranas ir neliečiamas ekranas yra pasirenkami. Infraraudonųjų spindulių termometre galime išsaugoti 10 atminties rodmenų. Foninis apšvietimas yra pasirinktinė DOYO termometro funkcija. Karščiavimo signalizacija naudojama aukštai temperatūrai rodyti doyo infraraudonųjų spindulių termometrais. Kai akumuliatoriaus energija yra maža, akumuliatoriaus indikatorius rodo, kad tai yra signalas. Visi „DOYO“ prekės ženklo modeliai yra automatinio išjungimo modeliai, todėl patikrinus temperatūrą nereikia pasukti akumuliatoriaus. Beveik visi „DOYO“ prekės ženklo termometrai yra dvigubos skalės, perjungiami Celsijaus ir Farenheito laipsniais. Termometro pakuotėje klientas gaus po vieną termometro vienetą, vieną savininko vadovą, vieną laikymo dėklą ir 2 AAA baterijas. Temperatūros matavimo prietaisas vadinamas termometru. Yra daugybė termometrų tipų; Labiausiai paplitęs yra uždaras, graduotas stiklo vamzdelis, kuriame skystis plečiasi arba kondensuojasi, kai temperatūra pakyla arba krinta priklausomai nuo temperatūros. Kiti termometrų tipai veikia nustatant uždarytų dujų tūrio ar slėgio pokyčius arba registruojant termoelektrinius laidininko pokyčius (pvz., Termistorius ar termoporą).

Termometrul digital este un dispozitiv electronic utilizat pentru măsurarea temperaturii umane. Până în anul 2019 termometrele au fost utilizate în principal de către medici doar în spitalele și clinicile lor medicale, dar în zilele noastre, datorită fiecăruia, utilizează termometru acasă pentru a avea grijă de temperatura corpului. Este o nevoie esențială a fiecărei familii să aibă un termometru acasă. Unele termometre sunt, de asemenea, utilizate pentru a prelua temperatura suprafeței unui obiect. În zilele noastre noi termometre sunt folosite și în bucătărie pentru a prelua temperatura alimentelor de către mulți bucătari experți. Rolul principal al unui termometru este de a măsura valoarea temperaturii. Fahrenheit și Celsius sunt două unități de măsurare utilizate de termometre pentru a afișa citirea temperaturii. În termometrul digital se folosește un senzor mic pentru a detecta febra / temperatura. Un mic card este pregătit de tehnologia met lab pentru a integra circuitul de lucru pentru un termometru digital. Într-o astfel de manieră, un termometru digital va cuprinde un circuit senzor cu o baterie cu una sau două monede. Întregul circuit este conectat printr-un cablu de pereche răsucite. Gama termometrului poate varia în funcție de tipul de termometru. În timpul detectării temperaturii umane, 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ și 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃ pot fi intervalele unui termometru de pe cealaltă parte, în timp ce detectarea temperaturii obiectelor 15 ℃ ~ 35 ℃ și 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ pot fi intervalele unui termometru. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH sunt unele certificări necesare pentru termometre. Modul frunte: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), modul obiect: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), temperatura camerei: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) sunt trei moduri folosit pentru a detecta temperatura diferitelor obiecte. Timpul necesar pentru a detecta temperatura prin termometru este de aproximativ 3 secunde. Bias clinic: 0,1 ℃ (0,2 ℉), repetabilitate clinică: 0,22 ℃ (0,4 ℉), limitele acordului: 1,02 ℃ (1,84 ℉) sunt precizii clinice ale termometrului. 153 * 41 * 44mm poate termometru infraroșu dimensiuni. Aproximativ 84 de grame (cu baterii) poate fi greutatea termometrului IR. DC3V (2 × baterii AAA) sunt bateriile utilizate pentru backupul de energie în termometrul cu infraroșu. Aproximativ 1 an / 6000 de citiri vor dura viața bateriei. Există mai multe tipuri de moduri în modul de grad al termometrelor fără contact și în modul obiect. Puteți comuta între modul frunte și modul obiect apăsând butonul mod. Pentru a porni termometrul fără atingere, apăsați butonul de pornire sau butonul de pornire. Termometrele cu infraroșu sunt utilizate pentru a măsura temperatura frunții și temperatura obiectului. Ecranul tactil și ecranul non-tactil sunt opționale în termometrele cu infraroșu DOYO. Putem stoca 10 citiri de memorie într-un termometru cu infraroșu. Lumina de fundal este opțională în termometrul DOYO. Alarma de febră este utilizată pentru a indica temperatura ridicată de termometrele cu infraroșu doyo. Când bateria este descărcată, atunci indicatorul de baterie descărcat indică semnalul în acest sens. Toate modelele mărcii DOYO sunt închise automat, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să porniți bateria după verificarea temperaturii. Aproape toate termometrele mărcii DOYO sunt cu două scări, comutabile în grade Celsius și Fahrenheit. Într-un pachet de termometru, un client va primi un buc de termometru, un manual al proprietarului, o cutie de depozitare și 2 baterii AAA. Un instrument pentru măsurarea temperaturii se numește termometru. Există multe tipuri de termometre; Cel mai frecvent este un tub de sticlă închis, gradat, în care lichidul se extinde sau se condensează pe măsură ce temperatura crește sau scade în funcție de temperatură. Alte tipuri de termometre funcționează prin detectarea modificărilor în volumul sau presiunea unui gaz închis sau prin înregistrarea modificărilor termoelectrice într-un conductor (cum ar fi un termistor sau un termocuplu).

డిజిటల్ థర్మామీటర్ అనేది మానవ ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగించే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం. 2019 సంవత్సరం వరకు థర్మామీటర్లను వైద్యులు ఎక్కువగా వారి ఆసుపత్రులలో మరియు మెడికల్ క్లినిక్‌లలో మాత్రమే ఉపయోగించారు, కాని ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ వారి శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోవటానికి ఇంట్లో థర్మామీటర్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రతి కుటుంబం వారి ఇంటి వద్ద థర్మామీటర్ కలిగి ఉండటం చాలా అవసరం. కొన్ని థర్మామీటర్ ఒక వస్తువు యొక్క ఉపరితలం యొక్క ఉష్ణోగ్రత తీసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఈ రోజుల్లో వంటగదిలో కొత్త థర్మామీటర్లను చాలా మంది నిపుణులైన చెఫ్‌లు తీసుకుంటారు. థర్మామీటర్ యొక్క ప్రాధమిక పాత్ర ఉష్ణోగ్రత విలువను కొలవడం. ఫారెన్‌హీట్ మరియు సెల్సియస్ రెండు కొలత యూనిట్లు, ఉష్ణోగ్రత పఠనాన్ని ప్రదర్శించడానికి థర్మామీటర్లు ఉపయోగిస్తాయి. డిజిటల్ థర్మామీటర్‌లో జ్వరం / ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించడానికి ఒక చిన్న సెన్సార్ ఉపయోగించబడుతుంది. డిజిటల్ థర్మామీటర్ కోసం పనిచేసే సర్క్యూట్‌ను అనుసంధానించడానికి మెట్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక చిన్న కార్డు తయారు చేయబడుతుంది. ఈ పద్ధతిలో డిజిటల్ థర్మామీటర్ ఒకటి లేదా రెండు-కాయిన్ బ్యాటరీతో సెన్సార్ సర్క్యూట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. మొత్తం సర్క్యూట్ ఒక వక్రీకృత జత కేబుల్ ద్వారా అనుసంధానించబడి ఉంది. థర్మామీటర్ యొక్క పరిధి ప్రకారం థర్మామీటర్ యొక్క పరిధి మారవచ్చు. మానవ ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించేటప్పుడు 95.9 ~ ~ 107.6 మరియు 35.5 ~ ~ 42.0 the మరొక వైపు థర్మామీటర్ యొక్క పరిధులు కావచ్చు, అయితే 15 of ~ 35 ℃ మరియు 59.0 ~ ~ 95.0 objects వస్తువుల ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించడం థర్మామీటర్ యొక్క పరిధులు కావచ్చు. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH థర్మామీటర్లకు అవసరమైన కొన్ని ధృవపత్రాలు. నుదిటి మోడ్: 34.0 ℃ ~ 43.0 (93.2 ~ ~ 109.4 ℉), ఆబ్జెక్ట్ మోడ్: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ~ ~ 212 ℉), గది ఉష్ణోగ్రత: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) మూడు మోడ్‌లు వివిధ వస్తువుల ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు. థర్మామీటర్ ద్వారా ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించడానికి సమయం సుమారు 3 సెకన్లు. క్లినికల్ బయాస్: 0.1 (0.2), క్లినికల్ రిపీటబిలిటీ: 0.22 (0.4 ℉), ఒప్పందం యొక్క పరిమితులు: 1.02 ℃ (1.84 ℉) థర్మామీటర్ యొక్క క్లినికల్ కచ్చితత్వాలు. 153 * 41 * 44 మిమీ కెన్ కొలతలు పరారుణ థర్మామీటర్. సుమారు 84 గ్రాములు (బ్యాటరీలతో) IR థర్మామీటర్ యొక్క బరువు కావచ్చు. DC3V (2 × AAA బ్యాటరీ) పరారుణ థర్మామీటర్‌లో పవర్ బ్యాకప్ కోసం ఉపయోగించే బ్యాటరీలు. సుమారు 1 సంవత్సరం / 6000 రీడింగులు బ్యాటరీకి ప్రాణం పోస్తాయి. నాన్-కాంటాక్ట్ థర్మామీటర్స్ డిగ్రీ మోడ్ మరియు ఆబ్జెక్ట్ మోడ్‌లో అనేక రకాల మోడ్‌లు ఉన్నాయి. మోడ్ బటన్‌ను నొక్కడం ద్వారా మీరు నుదిటి మోడ్ మరియు ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ మధ్య మారవచ్చు. నాన్ టచ్ థర్మామీటర్ ప్రారంభించడానికి, పవర్ బటన్ లేదా స్టార్ట్ బటన్ నొక్కండి. నుదిటి ఉష్ణోగ్రత మరియు వస్తువు ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి పరారుణ థర్మామీటర్లను ఉపయోగిస్తారు. DOYO యొక్క పరారుణ థర్మామీటర్లలో టచ్ స్క్రీన్ మరియు నాన్-టచ్ స్క్రీన్ ఐచ్ఛికం. మేము ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మామీటర్లో 10 మెమరీ పఠనాన్ని నిల్వ చేయవచ్చు. DOYO యొక్క థర్మామీటర్‌లో బ్యాక్‌లైట్ ఐచ్ఛిక లక్షణం. డోయో ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మామీటర్ల ద్వారా అధిక ఉష్ణోగ్రతను సూచించడానికి ఫీవర్ అలారం ఉపయోగించబడుతుంది. బ్యాటరీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ బ్యాటరీ సూచిక దీనికి సంబంధించిన సంకేతాన్ని సూచిస్తుంది. DOYO బ్రాండ్ యొక్క అన్ని మోడళ్లు ఆటో షట్-ఆఫ్ మోడల్ అంటే ఉష్ణోగ్రతను తనిఖీ చేసిన తర్వాత బ్యాటరీని ఆన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. DOYO బ్రాండ్ యొక్క దాదాపు అన్ని థర్మామీటర్లు డ్యూయల్ స్కేల్, సెల్సియస్ మరియు ఫారెన్‌హీట్లలో మారవచ్చు. థర్మామీటర్ ప్యాక్‌లో, ఒక కస్టమర్‌కు ఒక పిసి థర్మామీటర్, ఒక యజమాని మాన్యువల్, ఒక స్టోరేజ్ కేసు మరియు 2 AAA బ్యాటరీలు లభిస్తాయి. ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఒక పరికరాన్ని థర్మామీటర్ అంటారు. థర్మామీటర్లలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి; సర్వసాధారణం ఒక క్లోజ్డ్, గ్రాడ్యుయేట్ గాజు గొట్టం, దీనిలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతున్నప్పుడు లేదా ఉష్ణోగ్రతను బట్టి పడిపోతున్నప్పుడు ద్రవ విస్తరిస్తుంది లేదా ఘనీభవిస్తుంది. మూసివేసిన వాయువు యొక్క వాల్యూమ్ లేదా పీడనంలో మార్పులను గుర్తించడం ద్వారా లేదా కండక్టర్‌లో థర్మోఎలెక్ట్రిక్ మార్పులను నమోదు చేయడం ద్వారా (థర్మిస్టర్ లేదా థర్మోకపుల్ వంటివి) ఇతర రకాల థర్మామీటర్లు పనిచేస్తాయి.

Termometri dixhital është një pajisje elektronike që përdoret për të matur temperaturën e njeriut. Deri në vitin 2019 termometrat u përdorën kryesisht nga mjekët vetëm në spitalet dhe klinikat e tyre mjekësore, por në ditët e sotme për shkak të secilit është duke përdorur termometër atje në shtëpi për t'u kujdesur për temperaturën e trupit të tyre. Anshtë një nevojë thelbësore e çdo familje që të ketë një termometër në shtëpinë e tyre. Disa termometër përdoren gjithashtu për të marrë temperaturën e sipërfaqes së një objekti. Në ditët e sotme termometrat e rinj përdoren gjithashtu në kuzhinë për të marrë temperaturën e ushqimit nga shumë kuzhinierë ekspertë. Roli kryesor i një termometri është matja e vlerës së temperaturës. Fahrenheit dhe Celsius janë dy njësi matëse të përdorura nga termometrat për të shfaqur leximin e temperaturës. Në termometrin dixhital përdoret një sensor i vogël për të zbuluar temperaturën / temperaturën. Një kartë e vogël përgatitet nga teknologjia met laboratorike për të integruar qarkun e punës për një termometër dixhital. Në një mënyrë të tillë, një termometër dixhital do të përbëhet nga qark sensor me bateri me një ose dy monedha. I gjithë qarku është i lidhur nga një kabëll çift i përdredhur. Diapazoni i termometrit mund të ndryshojë sipas llojit të termometrit. Ndërsa zbulimi i temperaturës njerëzore 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ dhe 35,5 ~ 42,0 ℃ mund të jenë diapazonet e një termometri në anën tjetër ndërsa zbulimi i temperaturës së objekteve 15 ℃ ~ 35 ℃ dhe 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ mund të jenë diapazonet e një termometri. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH janë disa çertifikime të kërkuara për termometrat. Modaliteti i ballit: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), mënyra e objektit: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), temperatura e dhomës: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) janë tre mënyra përdoret për të zbuluar temperaturën e objekteve të ndryshme. Koha e nevojshme për të zbuluar temperaturën me termometër është afërsisht 3 sekonda. Anësia klinike: 0,1 ℃ (0,2 ℉), përsëritshmëria klinike: 0,22 ℃ (0,4 ℉), kufijtë e marrëveshjes: 1,02 ℃ (1,84) janë saktësi klinike të termometrit. 153 * 41 * 44 mm mund të dimensioneve termometër infra të kuqe. Përafërsisht 84 gram (me bateri) mund të jetë pesha e termometrit IR. DC3V (bateri 2 × AAA) janë bateritë e përdorura për rezervimin e energjisë në termometër infra të kuqe. Përafërsisht 1 vit / 6000 lexime do të zgjasin baterinë. Ekzistojnë shumë lloje të mënyrave në modalitetin e shkallës së termometrave pa kontakt dhe mënyrën e objektit. Mund të kaloni midis mënyrës së ballit dhe mënyrës së objektit duke shtypur butonin e modalitetit. Për të filluar termometrin pa prekje, shtypni butonin e energjisë ose butonin e fillimit. Termometrat infra të kuqe përdoren për të matur temperaturën e ballit dhe temperaturën e objektit. Ekrani me prekje dhe ekrani pa prekje është opsional në termometrat infra të kuq të DOYO. Ne mund të ruajmë 10 lexime të kujtesës në një termometër infra të kuqe. Drita e pasme është tipar opsional në termometrin e DOYO. Alarmi i etheve përdoret për të treguar temperaturën e lartë nga termometrat infra të kuq doyo. Kur bateria është e ulët, atëherë treguesi i baterisë së ulët tregon sinjalin në lidhje me këtë. Të gjitha modelet e markës DOYO janë model i mbylljes automatike, nuk do të thotë që të ktheni baterinë pasi të keni kontrolluar temperaturën. Pothuajse të gjithë termometrat e markës DOYO janë me shkallë të dyfishtë, të kalueshme në Celsius dhe Fahrenheit. Në një paketë termometri, një klient do të marrë një copë termometër, një manual të pronarit, një rast depozite dhe 2 bateri AAA. Një instrument për matjen e temperaturës quhet termometër. Ekzistojnë shumë lloje të termometrave; Më e zakonshme është një tub qelqi i mbyllur, i graduar në të cilin lëngu zgjerohet ose kondensohet ndërsa temperatura rritet ose bie në varësi të temperaturës. Llojet e tjera të termometrave funksionojnë duke zbuluar ndryshimet në vëllimin ose presionin e një gazi të mbyllur ose duke regjistruar ndryshimet termoelektrike në një përcjellës (të tillë si termistori ose termoelement).

Termometri dixhital është një pajisje elektronike që përdoret për të matur temperaturën e njeriut. Deri në vitin 2019 termometrat u përdorën kryesisht nga mjekët vetëm në spitalet dhe klinikat e tyre mjekësore, por në ditët e sotme për shkak të secilit është duke përdorur termometër atje në shtëpi për t'u kujdesur për temperaturën e trupit të tyre. Anshtë një nevojë thelbësore e çdo familje që të ketë një termometër në shtëpinë e tyre. Disa termometër përdoren gjithashtu për të marrë temperaturën e sipërfaqes së një objekti. Në ditët e sotme termometrat e rinj përdoren gjithashtu në kuzhinë për të marrë temperaturën e ushqimit nga shumë kuzhinierë ekspertë. Roli kryesor i një termometri është matja e vlerës së temperaturës. Fahrenheit dhe Celsius janë dy njësi matëse të përdorura nga termometrat për të shfaqur leximin e temperaturës. Në termometrin dixhital përdoret një sensor i vogël për të zbuluar temperaturën / temperaturën. Një kartë e vogël përgatitet nga teknologjia met laboratorike për të integruar qarkun e punës për një termometër dixhital. Në një mënyrë të tillë, një termometër dixhital do të përbëhet nga qark sensor me bateri me një ose dy monedha. I gjithë qarku është i lidhur nga një kabëll çift i përdredhur. Diapazoni i termometrit mund të ndryshojë sipas llojit të termometrit. Ndërsa zbulimi i temperaturës njerëzore 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ dhe 35,5 ~ 42,0 ℃ mund të jenë diapazonet e një termometri në anën tjetër ndërsa zbulimi i temperaturës së objekteve 15 ℃ ~ 35 ℃ dhe 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ mund të jenë diapazonet e një termometri. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH janë disa çertifikime të kërkuara për termometrat. Modaliteti i ballit: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), mënyra e objektit: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), temperatura e dhomës: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) janë tre mënyra përdoret për të zbuluar temperaturën e objekteve të ndryshme. Koha e nevojshme për të zbuluar temperaturën me termometër është afërsisht 3 sekonda. Anësia klinike: 0,1 ℃ (0,2 ℉), përsëritshmëria klinike: 0,22 ℃ (0,4 ℉), kufijtë e marrëveshjes: 1,02 ℃ (1,84) janë saktësi klinike të termometrit. 153 * 41 * 44 mm mund të dimensioneve termometër infra të kuqe. Përafërsisht 84 gram (me bateri) mund të jetë pesha e termometrit IR. DC3V (bateri 2 × AAA) janë bateritë e përdorura për rezervimin e energjisë në termometër infra të kuqe. Përafërsisht 1 vit / 6000 lexime do të zgjasin baterinë. Ekzistojnë shumë lloje të mënyrave në modalitetin e shkallës së termometrave pa kontakt dhe mënyrën e objektit. Mund të kaloni midis mënyrës së ballit dhe mënyrës së objektit duke shtypur butonin e modalitetit. Për të filluar termometrin pa prekje, shtypni butonin e energjisë ose butonin e fillimit. Termometrat infra të kuqe përdoren për të matur temperaturën e ballit dhe temperaturën e objektit. Ekrani me prekje dhe ekrani pa prekje është opsional në termometrat infra të kuq të DOYO. Ne mund të ruajmë 10 lexime të kujtesës në një termometër infra të kuqe. Drita e pasme është tipar opsional në termometrin e DOYO. Alarmi i etheve përdoret për të treguar temperaturën e lartë nga termometrat infra të kuq doyo. Kur bateria është e ulët, atëherë treguesi i baterisë së ulët tregon sinjalin në lidhje me këtë. Të gjitha modelet e markës DOYO janë model i mbylljes automatike, nuk do të thotë që të ktheni baterinë pasi të keni kontrolluar temperaturën. Pothuajse të gjithë termometrat e markës DOYO janë me shkallë të dyfishtë, të kalueshme në Celsius dhe Fahrenheit. Në një paketë termometri, një klient do të marrë një copë termometër, një manual të pronarit, një rast depozite dhe 2 bateri AAA. Një instrument për matjen e temperaturës quhet termometër. Ekzistojnë shumë lloje të termometrave; Më e zakonshme është një tub qelqi i mbyllur, i graduar në të cilin lëngu zgjerohet ose kondensohet ndërsa temperatura rritet ose bie në varësi të temperaturës. Llojet e tjera të termometrave funksionojnë duke zbuluar ndryshimet në vëllimin ose presionin e një gazi të mbyllur ose duke regjistruar ndryshimet termoelektrike në një përcjellës (të tillë si termistori ose termoelement).

A digitális hőmérő az emberi hőmérséklet mérésére szolgáló elektronikus eszköz. A 2019-es év hőmérőit az orvosok elsősorban csak kórházaikban és orvosi rendelőikben használták, de manapság, mivel mindenki otthon hőmérőt használ testhőmérsékletének gondozására. Minden családnak elengedhetetlen igénye, hogy otthonában legyen hőmérő. A hőmérő egy részét a tárgy felületének hőmérsékletének mérésére is használják. Manapság új hőmérőket is használnak a konyhában, hogy sok szakértő szakács mérje az étel hőmérsékletét. A hőmérő elsődleges szerepe a hőmérséklet értékének mérése. A Fahrenheit és a Celsius két olyan mértékegység, amelyet a hőmérők használnak a hőmérséklet leolvasására. A digitális hőmérőben egy kis érzékelőt használnak a láz / hőmérséklet kimutatására. A met laboratóriumi technológiával elkészít egy kis kártyát, amely integrálja a digitális hőmérő működésének áramkörét. Ilyen módon a digitális hőmérő egy vagy két érmés elemű érzékelő áramkört tartalmaz. Az egész áramkört csavart érpárú kábel köti össze. A hőmérő tartománya a hőmérő típusától függően változhat. Míg az emberi hőmérséklet kimutatása 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ és 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃ lehet a másik oldalon lévő hőmérő tartománya, míg a 15 ℃ ~ 35 ℃ és 59,0 ℉ ~ 95,0 objects hőmérsékletek érzékelhetők lehetnek a hőmérő tartományai. A CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH a hőmérőkhöz szükséges tanúsítványok. Homlok mód: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), objektum mód: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), szobahőmérséklet: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) három mód különböző tárgyak hőmérsékletének érzékelésére szolgál. A hőmérséklet hőmérővel történő kimutatásához szükséges idő körülbelül 3 másodperc. Klinikai torzítás: 0,1 ℃ (0,2 ℉), klinikai megismételhetőség: 0,22 ℃ (0,4 ℉), az egyetértési határok: 1,02 ℃ (1,84 ℉) a hőmérő klinikai pontossága. 153 * 41 * 44 mm-es doboz infravörös hőmérő. Körülbelül 84 gramm (akkumulátorral együtt) lehet az IR hőmérő súlya. A DC3V (2 × AAA elem) az infravörös hőmérő energiatakarékosságára szolgál. Körülbelül 1 év / 6000 leolvasás élettartama az akkumulátor. Az érintés nélküli hőmérők fokozatú módban és az objektum módban sokféle mód van. A mód gomb megnyomásával válthat a homlok mód és az objektum mód között. A nem érintéses hőmérő elindításához nyomja meg a bekapcsológombot vagy a start gombot. Az infravörös hőmérőket a homlok hőmérsékletének és a tárgy hőmérsékletének mérésére használják. Az érintőképernyő és a nem érintőképernyő opcionális a DOYO infravörös hőmérőiben. 10 memórialeolvasást tárolhatunk infravörös hőmérőben. A háttérvilágítás opcionális szolgáltatás a DOYO hőmérőjében. A lázjelzést a doyo infravörös hőmérők jelzik a magas hőmérsékletre. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, akkor az elem lemerülésének jelzője jelzi az ezzel kapcsolatos jelet. A DOYO márka minden modellje automatikus kikapcsolási modell, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet ellenőrzése után nem kell az akkumulátort elfordítani. A DOYO márka szinte minden hőmérője kettős skála, Celsius és Fahrenheit fokozatban kapcsolható. Egy hőmérő csomagban az ügyfél egy darab hőmérőt, egy használati útmutatót, egy tárolótáskát és 2 AAA elemet kap. A hőmérséklet mérésére szolgáló műszert hőmérőnek nevezzük. Sokféle hőmérő létezik; A leggyakoribb egy zárt, beosztott üvegcső, amelyben a folyadék a hőmérséklet függvényében emelkedve vagy csökkenve tágul vagy kondenzálódik. Más típusú hőmérők úgy működnek, hogy észlelik a zárt gáz térfogatának vagy nyomásának változását, vagy regisztrálják a hőelektromos változásokat egy vezetőben (például termisztor vagy hőelem).

Digital Thermometer ass en elektronescht Gerät dat benotzt gëtt fir mënschlech Temperatur ze moossen. Bis d'Joer 2019 Thermometeren goufen haaptsächlech vun Dokteren nëmmen an hire Spideeler a medizinesche Klinike benotzt, awer hautdesdaags wéinst jidderengem benotzt en Thermometer doheem fir hir Kierpertemperatur ze këmmeren. Et ass e wesentleche Bedierfnes vun all Famill fir en Thermometer bei sech doheem ze hunn. E puer vun Thermometer ginn och benotzt fir d'Temperatur vun der Uewerfläch vun engem Objet ze huelen. Hautdesdaags ginn nei Thermometeren och an der Kichen benotzt fir d'Temperatur vun de Liewensmëttel vu ville vun Expertekäch ze huelen. Primär Roll vun engem Thermometer ass de Wäert vun der Temperatur ze moossen. Fahrenheit an Celsius sinn zwee Moosseenheeten, déi vun Thermometeren benotzt gi fir d'Temperaturliesung ze weisen. Am digitalen Thermometer gëtt e klenge Sensor benotzt fir Féiwer / Temperatur z'entdecken. Eng kleng Kaart gëtt mat Met Lab Technologie preparéiert fir de Circuit vum Schaffen fir en digitale Thermometer z'integréieren. Op sou enger Manéier besteet en digitale Thermometer aus engem Sensorkreeslaf mat enger oder zwou Mënz Batterie. De ganze Circuit ass verbonne mat engem verdréinte Kabel. Reechwäit vum Thermometer ka variéieren no der Zort Thermometer. Wärend d'mënschlech Temperatur 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ a 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ festgestallt ka ginn d'Beräicher vun engem Thermometer op der anerer Säit wärend d'Temperatur vun Objete 15 ℃ ~ 35 ℃ an 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ d'Decke vun engem Thermometer sinn. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH sinn e puer Zertifizéierunge fir Thermometeren erfuerderlech. Stiremodus: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), Objetmodus: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), Raumtemperatur: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) sinn dräi Modi benotzt fir Temperatur vu verschiddenen Objeten z'entdecken. Zäit fir d'Temperature mam Thermometer z'entdecken ass ongeféier 3 Sekonnen. Klinesch Viraussetzung: 0,1 ℃ (0,2 ℉), klinesch Widderhuelbarkeet: 0,22 ℃ (0,4 ℉), Limitte vum Accord: 1,02 ℃ (1,84 ℉) si klinesch Genauegkeet vum Thermometer. 153 * 41 * 44mm kënnen Dimensiounen Infrarout Thermometer. Ongeféier 84 Gramm (mat Batterien) kann d'Gewiicht vum IR Thermometer sinn. DC3V (2 × AAA Batterie) sinn d'Batterien, déi fir Power Backup am Infrarout Thermometer benotzt ginn. Ongeféier 1 Joer / 6000 Liesunge wäerten d'Liewensdauer vun der Batterie hunn. Et gi vill Typen vu Modi am net-kontakteschen Thermometer Gradmodus an Objektmodus. Dir kënnt tëscht Stiremodus an Objetmodus wiesselen andeems Dir op de Knäppchen dréckt. Fir net Touch Thermometer ze starten, dréckt op den Power Button oder de Start Button. Infraroutthermometer gi benotzt fir d'Stirentemperatur an d'Objektemperatur ze moossen. Touchscreen an Net-Touchscreen sinn optional am Infrarout Thermometer vun DOYO. Mir kënnen 10 Gedächtnisliese späicheren an engem Infraroutthermometer. Backlight ass optional Feature am DOYO Thermometer. Féiweralarm gëtt benotzt fir déi héich Temperatur duerch doyo Infraroutthermometer unzeginn. Wann d'Batterie niddereg ass, da weist d'Batterieindikator d'Signal doriwwer un. All Modeller vun der Mark DOYO sinn automatesch ofgeschalt Modell heescht net néideg d'Batterie no der Kontroll vun der Temperatur ze dréinen. Bal all Thermometer vun der Mark DOYO sinn duebel Skala, wiesselbar am Celsius a Fahrenheit. An engem Thermometerpak kritt e Client een PC Thermometer, e Besëtzerhandbuch, ee Späicherfall an 2 AAA Batterien. En Instrument fir d'Temperaturmessung gëtt Thermometer genannt. Et gi vill Typen vun Thermometeren; Déi meescht üblech ass e geschlossene, graduéierte Glasröhr, an deem d'Flëssegkeet sech ausdehnt oder kondenséiert wann d'Temperatur eropgeet oder fällt ofhängeg vun der Temperatur. Aner Aarte vu Thermometer funktionnéieren andeems d'Verännerunge vum Volume oder den Drock vun engem zouene Gas festgestallt ginn oder duerch thermoelektresch Ännerungen an engem Dirigent (wéi en Thermistor oder Thermoelement) registréiert ginn.

Цифровой термометр - это электронное устройство, используемое для измерения температуры человека. До 2019 года термометры в основном использовались врачами только в своих больницах и медицинских клиниках, но в настоящее время из-за того, что каждый использует термометр дома, чтобы следить за температурой своего тела. Каждой семье необходимо иметь дома термометр. Некоторые термометры также используются для измерения температуры поверхности объекта. В настоящее время многие опытные повара также используют новые термометры на кухне для измерения температуры пищи. Основная роль термометра - измерять значение температуры. Фаренгейт и Цельсий - две единицы измерения, используемые термометрами для отображения показаний температуры. В цифровом термометре используется небольшой датчик для определения лихорадки / температуры. Небольшая карточка изготовлена ​​с использованием лабораторных технологий для интеграции схемы работы цифрового термометра. Таким образом, цифровой термометр будет состоять из схемы датчика с батареей из одной или двух монет. Вся схема соединена витой парой. Диапазон термометра может варьироваться в зависимости от типа термометра. При измерении температуры человека 95,9 ~ 107,6 ℉ и 35,5 42 ~ 42,0 ℃ могут быть диапазонами термометра с другой стороны, в то время как температура объектов 15 ℃ ~ 35 ℃ и 59,0 ~ 95,0 могут быть диапазонами термометра. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH - это некоторые сертификаты, необходимые для термометров. Режим лба: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ~ 109,4 ℉), режим объекта: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), комнатная температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) - три режима используется для определения температуры различных объектов. Время, необходимое для определения температуры термометром, составляет примерно 3 секунды. Клиническая погрешность: 0,1 ℃ (0,2 ℉), клиническая повторяемость: 0,22 ℃ (0,4 ℉), пределы согласия: 1,02 ℃ (1,84 ℉) - это клиническая точность термометра. 153 * 41 * 44мм может размеры инфракрасного термометра. Примерно 84 грамма (с батареями) могут составлять вес ИК-термометра. DC3V (2 батарейки AAA) - это батареи, используемые для резервного питания в инфракрасном термометре. Срок службы батареи составляет примерно 1 год / 6000 показаний. В бесконтактных термометрах градусный и объектный режимы бывают разных типов. Вы можете переключаться между режимом лба и режимом объекта, нажимая кнопку режима. Чтобы запустить бесконтактный термометр, нажмите кнопку питания или кнопку запуска. Инфракрасные термометры используются для измерения температуры лба и объекта. Сенсорный экран и несенсорный экран не являются обязательными для инфракрасных термометров DOYO. Мы можем сохранить 10 показаний в памяти инфракрасного термометра. Подсветка является дополнительной функцией термометра DOYO. Сигнализация лихорадки используется для индикации высокой температуры с помощью инфракрасных термометров doyo. Когда батарея разряжена, индикатор разряда батареи сигнализирует об этом. Все модели марки DOYO имеют автоматическое отключение, что означает отсутствие необходимости выключать аккумулятор после проверки температуры. Почти все термометры марки DOYO имеют двойную шкалу, переключаемую по Цельсию и Фаренгейту. В упаковке термометра покупатель получит один термометр, одно руководство пользователя, один футляр для хранения и 2 батарейки типа AAA. Прибор для измерения температуры называется термометром. Есть много типов термометров; Наиболее распространенным является закрытая градуированная стеклянная трубка, в которой жидкость расширяется или конденсируется при повышении или понижении температуры в зависимости от температуры. Другие типы термометров работают, обнаруживая изменения объема или давления закрытого газа или регистрируя термоэлектрические изменения в проводнике (например, термисторе или термопаре).

Цифровой термометр - это электронное устройство, используемое для измерения температуры человека. До 2019 года термометры в основном использовались врачами только в своих больницах и медицинских клиниках, но в настоящее время из-за того, что каждый использует термометр дома, чтобы следить за температурой своего тела. Каждой семье необходимо иметь дома термометр. Некоторые термометры также используются для измерения температуры поверхности объекта. В настоящее время многие опытные повара также используют новые термометры на кухне для измерения температуры пищи. Основная роль термометра - измерять значение температуры. Фаренгейт и Цельсий - две единицы измерения, используемые термометрами для отображения показаний температуры. В цифровом термометре используется небольшой датчик для определения лихорадки / температуры. Небольшая карточка изготовлена ​​с использованием лабораторных технологий для интеграции схемы работы цифрового термометра. Таким образом, цифровой термометр будет состоять из схемы датчика с батареей из одной или двух монет. Вся схема соединена витой парой. Диапазон термометра может варьироваться в зависимости от типа термометра. При измерении температуры человека 95,9 ~ 107,6 ℉ и 35,5 42 ~ 42,0 ℃ могут быть диапазонами термометра с другой стороны, в то время как температура объектов 15 ℃ ~ 35 ℃ и 59,0 ~ 95,0 могут быть диапазонами термометра. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH - это некоторые сертификаты, необходимые для термометров. Режим лба: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ~ 109,4 ℉), режим объекта: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), комнатная температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) - три режима используется для определения температуры различных объектов. Время, необходимое для определения температуры термометром, составляет примерно 3 секунды. Клиническая погрешность: 0,1 ℃ (0,2 ℉), клиническая повторяемость: 0,22 ℃ (0,4 ℉), пределы согласия: 1,02 ℃ (1,84 ℉) - это клиническая точность термометра. 153 * 41 * 44мм может размеры инфракрасного термометра. Примерно 84 грамма (с батареями) могут составлять вес ИК-термометра. DC3V (2 батарейки AAA) - это батареи, используемые для резервного питания в инфракрасном термометре. Срок службы батареи составляет примерно 1 год / 6000 показаний. В бесконтактных термометрах градусный и объектный режимы бывают разных типов. Вы можете переключаться между режимом лба и режимом объекта, нажимая кнопку режима. Чтобы запустить бесконтактный термометр, нажмите кнопку питания или кнопку запуска. Инфракрасные термометры используются для измерения температуры лба и объекта. Сенсорный экран и несенсорный экран не являются обязательными для инфракрасных термометров DOYO. Мы можем сохранить 10 показаний в памяти инфракрасного термометра. Подсветка является дополнительной функцией термометра DOYO. Сигнализация лихорадки используется для индикации высокой температуры с помощью инфракрасных термометров doyo. Когда батарея разряжена, индикатор разряда батареи сигнализирует об этом. Все модели марки DOYO имеют автоматическое отключение, что означает отсутствие необходимости выключать аккумулятор после проверки температуры. Почти все термометры марки DOYO имеют двойную шкалу, переключаемую по Цельсию и Фаренгейту. В упаковке термометра покупатель получит один термометр, одно руководство пользователя, один футляр для хранения и 2 батарейки типа AAA. Прибор для измерения температуры называется термометром. Есть много типов термометров; Наиболее распространенным является закрытая градуированная стеклянная трубка, в которой жидкость расширяется или конденсируется при повышении или понижении температуры в зависимости от температуры. Другие типы термометров работают, обнаруживая изменения объема или давления закрытого газа или регистрируя термоэлектрические изменения в проводнике (например, термисторе или термопаре).

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิของมนุษย์ จนถึงปี 2019 เครื่องวัดอุณหภูมิถูกใช้โดยแพทย์เฉพาะในโรงพยาบาลและคลินิกการแพทย์ของพวกเขา แต่ในปัจจุบันเนื่องจากทุกคนใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่บ้านเพื่อดูแลอุณหภูมิร่างกาย ทุกครอบครัวจำเป็นต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ที่บ้าน เทอร์โมมิเตอร์บางตัวยังใช้เพื่อวัดอุณหภูมิของพื้นผิวของวัตถุอีกด้วย ปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิแบบใหม่ยังใช้ในห้องครัวเพื่อวัดอุณหภูมิของอาหารโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญหลายคน บทบาทหลักของเทอร์โมมิเตอร์คือการวัดค่าของอุณหภูมิ ฟาเรนไฮต์และเซลเซียสเป็นหน่วยวัดสองหน่วยที่ใช้โดยเทอร์มอมิเตอร์เพื่อแสดงการอ่านอุณหภูมิ ในเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลจะใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจจับไข้ / อุณหภูมิ การ์ดขนาดเล็กจัดทำขึ้นโดยเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการแบบพบเพื่อรวมวงจรของการทำงานสำหรับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ในลักษณะดังกล่าวเทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลจะประกอบด้วยวงจรเซ็นเซอร์พร้อมแบตเตอรี่หนึ่งหรือสองเหรียญ วงจรทั้งหมดเชื่อมต่อด้วยสายคู่บิด ช่วงของเทอร์โมมิเตอร์อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของเทอร์โมมิเตอร์ ในขณะที่ตรวจจับอุณหภูมิของมนุษย์ 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉และ 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃อาจเป็นช่วงของเครื่องวัดอุณหภูมิในอีกด้านหนึ่งในขณะที่ตรวจจับอุณหภูมิของวัตถุ 15 ℃ ~ 35 ℃และ 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉อาจเป็นช่วงของเครื่องวัดอุณหภูมิ CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH เป็นใบรับรองบางประการที่จำเป็นสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ โหมดหน้าผาก: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) โหมดวัตถุ: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) อุณหภูมิห้อง: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) เป็นสามโหมด ใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิของวัตถุต่าง ๆ เวลาที่ต้องใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิโดยเทอร์โมมิเตอร์คือประมาณ 3 วินาที ความลำเอียงทางคลินิก: 0.1 ℃ (0.2 ℉) ความสามารถในการทำซ้ำทางคลินิก: 0.22 ℃ (0.4 ℉) ขีด จำกัด ของข้อตกลง: 1.02 ℃ (1.84 ℉) เป็นความแม่นยำทางคลินิกของเครื่องวัดอุณหภูมิ 153 * 41 * 44 มม. สามารถวัดอุณหภูมิอินฟราเรดได้ ประมาณ 84 กรัม (พร้อมแบตเตอรี่) สามารถเป็นน้ำหนักของเทอร์โมมิเตอร์ IR ได้ DC3V (แบตเตอรี่ 2 × AAA) เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับการสำรองพลังงานในเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 1 ปี / 6000 ครั้ง มีโหมดหลายประเภทในโหมดองศาเทอร์มอมิเตอร์แบบไม่สัมผัสและโหมดวัตถุ คุณสามารถสลับระหว่างโหมดหน้าผากและโหมดวัตถุได้โดยกดปุ่มโหมด ในการเริ่มเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสให้กดปุ่มเปิด / ปิดหรือปุ่มเริ่ม เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดใช้เพื่อวัดอุณหภูมิหน้าผากและอุณหภูมิของวัตถุ หน้าจอสัมผัสและหน้าจอไม่สัมผัสเป็นอุปกรณ์เสริมในเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดของ DOYO เราสามารถจัดเก็บการอ่านหน่วยความจำ 10 รายการในเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Backlight เป็นคุณสมบัติเสริมในเครื่องวัดอุณหภูมิของ DOYO สัญญาณเตือนไข้ใช้เพื่อระบุอุณหภูมิสูงโดยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด doyo เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำจะแสดงสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยี่ห้อ DOYO ทุกรุ่นเป็นรุ่นปิดอัตโนมัติหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจากตรวจสอบอุณหภูมิ เทอร์มอมิเตอร์เกือบทั้งหมดของยี่ห้อ DOYO เป็นสเกลคู่สลับได้ในเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ ในชุดเทอร์โมมิเตอร์ลูกค้าจะได้รับเทอร์โมมิเตอร์ 1 ชิ้นคู่มือการใช้งาน 1 ชิ้นกล่องเก็บของ 1 อันและแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน เครื่องมือวัดอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิมีหลายประเภท ที่พบมากที่สุดคือหลอดแก้วที่ปิดสนิทซึ่งของเหลวจะขยายตัวหรือควบแน่นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เทอร์มอมิเตอร์ประเภทอื่นทำงานโดยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหรือความดันของก๊าซปิดหรือโดยการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเทอร์โมอิเล็กทริกในตัวนำ (เช่นเทอร์มิสเตอร์หรือเทอร์โมคัปเปิล)

ዲጂታል ቴርሞሜትር የሰውን ሙቀት ለመለካት የሚያገለግል ኤሌክትሮኒክ መሣሪያ ነው ፡፡ እስከ 2019 ዓመት ቴርሞሜትሮች በሀኪሞች በሆስፒታሎቻቸው እና በሕክምና ክሊኒኮቻቸው ብቻ በዋናነት ጥቅም ላይ ውለው ነበር ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ እያንዳንዱ ሰው በቤት ውስጥ ቴርሞሜትሩን በመጠቀም የሰውነት ሙቀት መጠንን ይጠቀማል ፡፡ በቤታቸው ቴርሞሜትር እንዲኖር እያንዳንዱ ቤተሰብ አስፈላጊ ፍላጎት ነው ፡፡ አንዳንድ ቴርሞሜትሮችም የነገሩን ወለል የሙቀት መጠን ለመውሰድ ያገለግላሉ ፡፡ በአሁኑ ጊዜ አዳዲስ ቴርሞሜትሮች በወጥ ቤት ውስጥም በብዙ የባለሙያ fsፍ የምግብውን ሙቀት ለመውሰድ ያገለግላሉ ፡፡ የቴርሞሜትር ዋና ሚና የሙቀት መጠንን መለካት ነው። ፋራናይት እና ሴልሺየስ በሙቀት መለኪያዎች የሙቀት ንባቡን ለማሳየት የሚጠቀሙባቸው ሁለት የመለኪያ አሃዶች ናቸው ፡፡ በዲጂታል ቴርሞሜትር ውስጥ አነስተኛ ዳሳሽ ትኩሳትን / የሙቀት መጠንን ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላል ፡፡ ለዲጂታል ቴርሞሜትር የሚሠራውን ወረዳ ለማቀናጀት አነስተኛ ካርድ በተሟላ የላብራቶሪ ቴክኖሎጂ ይዘጋጃል ፡፡ በእንደዚህ ዓይነት ዲጂታል ቴርሞሜትር ከአንድ ወይም ከሁለት-ሳንቲም ባትሪ ጋር ዳሳሽ ዑደትን ያጠቃልላል ፡፡ መላው ወረዳ በተጠማዘዘ ጥንድ ገመድ ተገናኝቷል። የቴርሞሜትር ክልል እንደ ቴርሞሜትር ዓይነት ሊለያይ ይችላል ፡፡ 15 ℃ ~ 35 ℃ እና 59.0 ℉ ~ 95.0 temperature የነገሮችን የሙቀት መጠን ፈልጎ ማግኘት በሚችልበት ጊዜ የሰውን የሙቀት መጠን 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ እና 35.5 ℃ ~ 42.0 detect በሌላኛው በኩል የቴርሞሜትር ክልሎች ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH ለቴርሞሜትሮች የሚያስፈልጉ አንዳንድ የምስክር ወረቀቶች ናቸው ፡፡ የፊት ግንባር ሁኔታ 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) ፣ የነገር ሁኔታ 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) ፣ የክፍል ሙቀት 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) ሶስት ሞዶች ናቸው የተለያዩ ነገሮችን የሙቀት መጠን ለመለየት የሚያገለግል ፡፡ በሙቀት መለኪያ የሙቀት መጠንን ለመለየት የሚያስፈልገው ጊዜ በግምት 3 ሴኮንድ ነው ፡፡ ክሊኒካዊ አድልዎ-0.1 ℃ (0.2 ℉) ፣ ክሊኒካዊ ድግግሞሽ-0.22 ℃ (0.4 ℉) ፣ የስምምነት ገደቦች -002 ℃ (1.84 ℉) የቴርሞሜትር ክሊኒካዊ ትክክለኛነት ናቸው ፡፡ 153 * 41 * 44 ሚሜ ልኬቶች የኢንፍራሬድ ቴርሞሜትር። በግምት 84 ግራም (ከባትሪ ጋር) የ IR ቴርሞሜትር ክብደት ሊሆን ይችላል ፡፡ ዲሲ 3 ቪ (2 × ኤኤኤ ባትሪ) በኢንፍራሬድ ቴርሞሜትር ውስጥ ለኃይል መቆጠብ የሚያገለግሉ ባትሪዎች ናቸው ፡፡ በግምት ወደ 1 ዓመት / 6000 ንባቦች ባትሪው ሕይወቱን ያሳድጋል ፡፡ በእውቂያ ባልሆኑ ቴርሞሜትሮች ዲግሪ ሞድ እና በእቃ ሁኔታ ውስጥ ብዙ ዓይነቶች ሞዶች አሉ ፡፡ የሁኔታ ቁልፍን በመጫን በግንባሩ ሞድ እና በእቃ ሁኔታ መካከል መቀያየር ይችላሉ ፡፡ የማይነካ ቴርሞሜትር ለመጀመር የኃይል ቁልፉን ወይም የመነሻ ቁልፉን ይጫኑ ፡፡ የኢንፍራሬድ ቴርሞሜትሮች ግንባሩን የሙቀት መጠን እና የነገሩን ሙቀት ለመለካት ያገለግላሉ ፡፡ በ DOYO የኢንፍራሬድ ቴርሞሜትሮች ውስጥ የማያ ገጽ ንካ እና የማይነካ ማያ ገጽ አማራጭ ነው። በኢንፍራሬድ ቴርሞሜትር ውስጥ 10 የማስታወስ ንባቦችን ማከማቸት እንችላለን። የጀርባ ብርሃን በ DOYO ቴርሞሜትር ውስጥ እንደ አማራጭ ባህሪ ነው። ትኩሳት ማስጠንቀቂያ ከፍተኛውን የሙቀት መጠን በዶዮ ኢንፍራሬድ ቴርሞሜትሮች ለማሳየት ይጠቅማል። ባትሪ ዝቅተኛ ሲሆን ዝቅተኛ የባትሪ አመልካች ይህንን በተመለከተ ምልክቱን ያሳያል ፡፡ ሁሉም የ “DOYO” ብራንድ ሞዴሎች ራስ-ሰር የማጥፋት ሞዴል ናቸው ማለት ነው የሙቀት መጠንን ከተመለከቱ በኋላ ባትሪውን ማዞር አያስፈልገውም ማለት ነው ፡፡ ከሞላ ጎደል ሁሉም የ ‹ዶዮ› ቴርሞሜትሮች ሁለት ደረጃዎች ናቸው ፣ በሴልሺየስ እና በፋራናይት ውስጥ ሊለዋወጡ የሚችሉ ፡፡ በአንድ ጥቅል ቴርሞሜትር ውስጥ አንድ ደንበኛ አንድ ቴኮ ቴርሞሜትር ፣ አንድ የባለቤት መመሪያ ፣ አንድ የማከማቻ መያዣ እና 2 ኤኤኤ ባትሪዎች ያገኛል ፡፡ የሙቀት መጠንን ለመለካት መሳሪያ ቴርሞሜትር ይባላል ፡፡ ብዙ ዓይነቶች ቴርሞሜትሮች አሉ; በጣም የተለመደው ሙቀቱ በሙቀት መጠን ላይ በመመርኮዝ ወይም በሚወድቅበት ጊዜ ፈሳሹ እየሰፋ ወይም እየቀነሰ የሚሄድ የተዘጋ የተመረቀ የመስታወት ቱቦ ነው ሌሎች የቴርሞሜትሮች ዓይነቶች በተዘጋ ጋዝ መጠን ወይም ግፊት ላይ ለውጦችን በመለየት ወይም በአስተላላፊ (ለምሳሌ እንደ ቴርሞስተር ወይም ቴርሞኮፕ ያሉ) ቴርሞኤሌክትሪክ ለውጦችን በመመዝገብ ይሰራሉ ​​፡፡

Stafrænn hitamælir er raftæki sem notað er til að mæla hitastig manna. Fram til ársins 2019 voru hitamælar aðallega eingöngu notaðir af læknum á sjúkrahúsum sínum og læknastofum en nú á dögum eru allir sem nota hitamæli heima til að sjá um líkamshita þeirra. Það er nauðsynleg hver fjölskylda að hafa hitamæli heima hjá sér. Sum hitamælirinn er einnig notaður til að ná hitastigi yfirborðs hlutarins. Nú á dögum eru nýir hitamælar einnig notaðir í eldhúsinu til að taka hitastig matarins af mörgum sérfræðingskokkum. Meginhlutverk hitamælis er að mæla gildi hitastigs. Fahrenheit og Celsius eru tvær mælieiningar sem hitamælar nota til að sýna hitastigslestur. Í stafrænum hitamæli er lítill skynjari notaður til að greina hita / hitastig. Lítið kort er útbúið með met lab tækni til að samþætta hringrásina sem vinnur fyrir stafrænan hitamæli. Á þann hátt mun stafrænn hitamælir samanstanda af skynjara hringrás með eins eða tveggja mynt rafhlöðu. Öll hringrásin er tengd með snúnum par kapli. Svið hitamæla getur verið breytilegt eftir tegund hitamælis. Þó að menn greini hitastig manna 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ og 35,5 ℃ ~ 42,0 the geta verið svið hitamælis á hinni hliðinni en uppgötvun hitastigs hlutanna 15 ℃ ~ 35 ℃ og 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ geta verið svið hitamælis. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH eru nokkrar vottanir sem krafist er fyrir hitamæla. Ennisstilling: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), hlutastilling: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), stofuhiti: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) eru þrjár stillingar notað til að greina hitastig mismunandi hluta. Tími sem þarf til að greina hitastig með hitamæli er um það bil 3 sekúndur. Klínísk hlutdrægni: 0,1 ℃ (0,2 ℉), klínísk endurtekningarnæmi: 0,22 ℃ (0,4 ℉), takmörk samkomulags: 1,02 ℃ (1,84 ℉) eru klínísk nákvæmni hitamælis. 153 * 41 * 44mm dósir innrauða hitamæli. Um það bil 84 grömm (með rafhlöðum) geta verið þyngd IR hitamælis. DC3V (2 × AAA rafhlaða) eru rafhlöður sem notaðar eru til að taka afrit í innrauða hitamæli. Um það bil 1 ár / 6000 lestur endist rafhlaðan. Það eru margar tegundir af ham í snertilausum hitamæli gráðu ham og hlut ham. Þú getur skipt á milli enni og mótmæla með því að ýta á hamhnappinn. Til að ræsa hitamæli sem ekki er snertur, ýttu á rofann eða starthnappinn. Innrautt hitamælar eru notaðir til að mæla ennishita og hluthita. Snertiskjár og snertiskjár er valfrjáls í innrauða hitamæli DOYO. Við getum geymt 10 minnislestur í innrauðum hitamæli. Baklýsing er valfrjáls eiginleiki í hitamæli DOYO. Hiti viðvörun er notuð til að gefa til kynna háan hita með doyo innrauðum hitamælum. Þegar rafhlaðan er lítil gefur vísbendingin um litla rafhlöðu til kynna merkið varðandi þetta. Allar gerðir af DOYO vörumerki eru sjálfvirkar slökkt líkön þýðir engin þörf á að snúa rafhlöðunni eftir að hita hefur verið athugað. Næstum allir hitamælar af gerðinni DOYO eru tvískiptir, skiptir í Celsius og Fahrenheit. Í pakkningu hitamælis fær viðskiptavinur eitt stk hitamæli, einn handbók, eitt geymsluhulstur og 2 AAA rafhlöður. Tæki til að mæla hitastig kallast hitamælir. Það eru til margar tegundir hitamæla; Algengasta er lokað, útskrifað glerrör þar sem vökvinn stækkar eða þéttist þegar hitastigið hækkar eða lækkar eftir hitastigi. Aðrar gerðir hitamæla virka með því að greina breytingar á rúmmáli eða þrýstingi lokaðs gas eða með því að skrá hitabreytingar í leiðara (eins og hitastig eða hitastig).

Дигитален термометар е електронски уред што се користи за мерење на температурата на човекот. До 2019 година, термометрите главно ги користеле лекарите само во нивните болници и медицински клиники, но во денешно време секој користи термометар дома за да се грижи за нивната телесна температура. Суштинска потреба на секое семејство да има термометар во својот дом. Дел од термометарот се користи и за да се земе температурата на површината на објектот. Во денешно време нови термометри се користат и во кујната за да се земе температурата на храната од страна на многу стручни готвачи. Примарна улога на термометарот е да се измери вредноста на температурата. Фаренхајт и Целзиус се две мерни единици што ги користат термометрите за да се прикаже отчитувањето на температурата. Во дигиталниот термометар се користи мал сензор за откривање на треска / температура. Мала картичка е подготвена со исполнета лабораториска технологија за да го интегрира колото за работа за дигитален термометар. На таков начин дигитален термометар ќе се состои од сензорско коло со батерија со една или две монети. Целото коло е поврзано со изопачен кабел. Опсегот на термометар може да варира според видот на термометарот. Додека се открива човечката температура 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ и 35,5 ~ 42,0 ℃ може да бидат опсези на термометар од другата страна при откривање на температурата на предметите 15 ℃ ~ 35 ℃ и 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ може да бидат опсези на термометар. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH се неколку сертификати потребни за термометри. Режим на чело: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), режим на објект: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), собна температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) се три режими се користи за откривање на температура на различни предмети. Времето потребно за откривање на температурата со термометар е приближно 3 секунди. Клиничка пристрасност: 0,1 (0,2 ℉), клиничка повторливост: 0,22 ℃ (0,4 ℉), граници на договор: 1,02 ℃ (1,84) се клинички прецизности на термометарот. 153 * 41 * 44mm може димензии на инфрацрвениот термометар. Приближно 84 грама (со батерии) може да биде тежина на IR термометар. DC3V (2 × AAA батерија) се батерии што се користат за напојување во инфрацрвениот термометар. Приближно 1 година / 6000 читања ќе го потрошат животот на батеријата. Постојат многу видови режими во режим на степен без контакт на термометри и режим на објект. Може да се префрлите помеѓу режимот на челото и режимот на објект со притискање на копчето режим. За да започнете термометар без допир, притиснете го копчето за напојување или копчето за стартување. Инфрацрвените термометри се користат за мерење на температурата на челото и температурата на објектот. Екран на допир и екран на допир се опционални во инфрацрвените термометри на DOYO. Можеме да зачуваме 10 читање на меморија во инфрацрвен термометар. Осветлувањето е опционална карактеристика во термометарот на DOYO. Алармот за треска се користи за да се покаже високата температура со доо инфрацрвени термометри. Кога батеријата е слаба, тогаш индикаторот за слаба батерија го покажува сигналот во врска со ова. Сите модели на брендот DOYO се автоматски затворени модели, нема потреба да ја вртите батеријата по проверка на температурата. Скоро сите термометри од марката DOYO се со двојна скала, кои можат да се менуваат во Целзиус и Фаренхајт. Во пакет термометар, клиентот ќе добие еден компјутер термометар, еден прирачник за сопственик, една кутија за складирање и 2 батерии ААА. Инструмент за мерење на температурата се нарекува термометар. Постојат многу видови на термометри; Најчеста е затворена, градуирана стаклена цевка во која течноста се шири или кондензира со зголемувањето или паѓањето на температурата во зависност од температурата. Другите видови термометри работат со откривање на промени во волуменот или притисокот на затворен гас или со регистрирање на термоелектрични промени во спроводникот (како што е термистор или термопар).

O le fua faʻafuainumera o se masini eletise e faʻaaoga e fua ai le vevela o le tagata. E oʻo atu ile tausaga 2019 thermometers sa tele lava faʻaoga e fomaʻi naʻo latou falemaʻi ma falemaʻi, ae o aso nei ona o tagata uma o loʻo faʻaaogaina le thermometer i lea fale e tausi ai le latou vevela tino. O se manaʻoga manaʻomia o aiga uma ia i ai se thermometer i lo latou fale. O nisi thermometer o loʻo faʻaaogaina foi e ave le vevela o se mea i luga. O aso nei o loʻo faʻaaogaina foi thermometers fou i le umukuka e ave ai le vevela o meaʻai e le toʻatele o tagata kuka tomai. Peraimeri matafaioi o le thermometer o le fuaina taua o le vevela. Fahrenheit ma Celsius o lua fua iunite faʻaaogaina e thermometers e faʻaali ai le vevela faitau. I fuainumera fua numera o le laiti sensor e faʻaaogaina e iloa ai fiva / vevela. O se tamai kata ua saunia e faʻafetaui lab tekinolosi e tuʻufaʻatasia le matagaluega o le galue mo se numera numera. I se auala faʻapea o le numera numera o le a aofia ai o sensor circuit ma le tasi-pe lua-tupe siliva maa. O le taamilosaga atoa e fesoʻotaʻi i se uaina paʻipaʻu mimilo. O le lautele o le thermometer e mafai ona eseese e tusa ai ma le ituaiga o le thermometer. A o sailia le vevela o le tagata 95.9 ℉ ~ 107.6 35 ma 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ e mafai ona avea ma tulaga o le fua i le isi itu a o sailia le vevela o mea 15 ℃ ~ 35 ℃ ma 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ e mafai ona avea ma tulaga o se fua vevela. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH o nisi ia o tusi faʻamaonia manaʻomia mo thermometers. Faʻauiga i luma: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), mea faitino: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), potu vevela: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) e tolu auala faʻaaogaina e iloa ai le vevela o mea 'eseʻese. Taimi manaʻomia e iloa vevela i le thermometer e tusa ma le 3 sekone. Faʻataʻitaʻi ile falemaʻi: 0.1 ℃ (0.2 ℉), toe faʻataʻitaʻi ile falemaʻi: 0.22 ℃ (0.4 ℉), tapulaʻa o le maliega: 1.02 ℃ (1.84 ℉) o falemaʻi o le thermometer. 153 * 41 * 44mm mafai fua infrared thermometer. E tusa ma le 84 kalama (ma maa) mafai ona avea ma mamafa o le IR thermometer. DC3V (2 × AAA pati) o maʻa na faʻaaoga mo le paina o le eletise i le infrared thermometer. E tusa ma le 1 tausaga / 6000 faitauga o le a avea ma ola le maa. E tele ituaiga o auala i le le-faʻafesoʻotaʻi thermometers tikeri tulaga ma mea faitino faiga. Oe mafai ona fesuiaʻi i le va o muaulu auala ma mea faitino ala i le fetaomi auala faamau. Ina ia amata le le paʻi thermometer, fetaomi le mana faamau po o le amataga faamau. E faʻaaogaina le vevela thermometers e fua ai le vevela o le muaulu ma le vevela o mea. O le tago pupuni ma le le fesoʻotaʻi lau e filifili i le DOYO's infrared thermometers. E mafai ona tatou teuina 10 manatua faitauga i se infrared thermometer. Backlight o se filifiliga vaega i le DOYO's thermometer. E faʻaaogaina le faʻailo fiva e faʻailoa mai ai le maualuga ole vevela e ala ile thermometers o le doyo infrared. A maualalo le paʻu o lona uiga laʻititi le faʻailo o le maa faʻaalia le faʻailoga e uiga i lenei. Uma faataitaiga o DOYO ituaiga o taavale tapunia-ese faataitaiga o lona uiga e le manaʻomia le liliu o le maa ina ua uma ona siaki le vevela. Toetoe lava uma thermometers o DOYO ituaiga e lua fua, fesuiaʻi i Celsius ma Fahrenheit. I totonu o le afifi o le thermometer, o le tagata faʻatau o le a maua se tasi pcs o le thermometer, tasi le ana tusi lesona, tasi teuina tulaga ma 2 AAA maa. O le mea faigaluega mo le fuaina o le vevela e taʻua ole thermometer. E tele ituaiga o thermometers; O le sili ona taatele o se tapunia, faʻauʻu tioata paipa lea e faʻatele ai le suavai pe faʻapipiʻiina pei o le vevela oso pe paʻu faʻamoemoe i luga o le vevela. O isi ituaiga o thermometers e galulue i le sailia o suiga i le tele poʻo le mamafa o le tapunia o le kesi poʻo le lesitalaina o le thermoelectric suiga i se avetaʻavale (pei o le thermistor poʻo le thermocouple).

Dijital termometre, insan sıcaklığını ölçmek için kullanılan elektronik bir cihazdır. 2019 yılına kadar termometreler büyük ölçüde doktorlar tarafından sadece hastanelerinde ve tıbbi kliniklerinde kullanılıyordu, ancak günümüzde herkes vücut ısısını korumak için evde termometre kullanıyor. Her ailenin evinde bir termometre bulundurması temel bir ihtiyaçtır. Bazı termometreler, bir nesnenin yüzeyinin sıcaklığını ölçmek için de kullanılır. Günümüzde mutfakta birçok uzman şef tarafından yiyeceklerin sıcaklığını ölçmek için yeni termometreler de kullanılmaktadır. Bir termometrenin birincil rolü, sıcaklık değerini ölçmektir. Fahrenheit ve Celsius, sıcaklık okumasını görüntülemek için termometreler tarafından kullanılan iki ölçüm birimidir. Dijital termometrede ateşi / sıcaklığı tespit etmek için küçük bir sensör kullanılır. Dijital bir termometre için çalışma devresini entegre etmek için met laboratuar teknolojisi ile küçük bir kart hazırlanır. Bu şekilde bir dijital termometre, bir veya iki jetonlu pilli sensör devresinden oluşacaktır. Tüm devre bükülü bir çift kabloyla bağlanır. Termometre aralığı, termometre tipine göre değişebilir. İnsan sıcaklığını tespit ederken, diğer taraftaki termometre aralıkları 95.9 ℉ ~ 107.6 ve 35.5 ℃ ~ 42.0 olabilirken, nesnelerin sıcaklığını tespit ederken 15 ℃ ~ 35 ℃ ve 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ bir termometrenin aralıkları olabilir. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH, termometreler için gerekli bazı sertifikalardır. Alın modu: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), nesne modu: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), oda sıcaklığı: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) üç moddur farklı nesnelerin sıcaklığını tespit etmek için kullanılır. Sıcaklığı termometre ile tespit etmek için gereken süre yaklaşık 3 saniyedir. Klinik yanlılık: 0,1 ℃ (0,2 ℉), klinik tekrarlanabilirlik: 0,22 ℃ (0,4 ℉), uyum sınırları: 1,02 ℃ (1,84 ℉) termometrenin klinik doğruluklarıdır. 153 * 41 * 44mm ölçülerinde infrared termometre yapılabilir. IR termometrenin ağırlığı yaklaşık 84 gram (pillerle birlikte) olabilir. DC3V (2 × AAA pil), kızılötesi termometrede güç yedekleme için kullanılan pillerdir. Yaklaşık 1 yıl / 6000 okuma pilin ömrünü uzatır. Temassız termometreler derece modunda ve nesne modunda birçok mod türü vardır. Mod düğmesine basarak alın modu ve nesne modu arasında geçiş yapabilirsiniz. Dokunmatik olmayan termometreyi başlatmak için güç düğmesine veya başlat düğmesine basın. Kızılötesi termometreler alın sıcaklığını ve nesne sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Dokunmatik ekran ve dokunmatik olmayan ekran, DOYO’nun kızılötesi termometrelerinde isteğe bağlıdır. Bir kızılötesi termometrede 10 hafıza okuması saklayabiliriz. Arka ışık, DOYO’nun termometresinde isteğe bağlı bir özelliktir. Ateş alarmı, doyo kızılötesi termometreler ile yüksek sıcaklığı belirtmek için kullanılır. Pil zayıf olduğunda düşük pil göstergesi bununla ilgili sinyali gösterir. DOYO markasının tüm modelleri otomatik kapanma modelidir, yani sıcaklık kontrolünden sonra pilin kapatılmasına gerek yoktur. DOYO markasının neredeyse tüm termometreleri çift ölçeklidir, Santigrat ve Fahrenhayt olarak değiştirilebilir. Bir termometre paketinde, bir müşteri bir adet termometre, bir kullanım kılavuzu, bir saklama kutusu ve 2 AAA pil alacaktır. Sıcaklığı ölçmek için kullanılan bir cihaza termometre denir. Birçok termometre türü vardır; En yaygın olanı, sıcaklığa bağlı olarak sıcaklık yükseldikçe veya düştükçe sıvının genişlediği veya yoğunlaştığı kapalı, dereceli bir cam tüptür. Diğer termometre türleri, kapalı bir gazın hacmindeki veya basıncındaki değişiklikleri tespit ederek veya bir iletkendeki (bir termistör veya termokupl gibi) termoelektrik değişiklikleri kaydederek çalışır.

مقياس الحرارة الرقمي هو جهاز إلكتروني يستخدم لقياس درجة حرارة الإنسان. حتى عام 2019 ، تم استخدام موازين الحرارة بشكل كبير من قبل الأطباء فقط في مستشفياتهم وعياداتهم الطبية ولكن في الوقت الحاضر نظرًا لأن كل شخص يستخدم مقياس الحرارة في المنزل لرعاية درجة حرارة الجسم. من الضروري أن يكون لكل أسرة مقياس حرارة في منزلهم. بعض أجهزة قياس الحرارة تستخدم أيضًا لقياس درجة حرارة سطح الجسم. في الوقت الحاضر ، تُستخدم موازين الحرارة الجديدة أيضًا في المطبخ لقياس درجة حرارة الطعام من قبل العديد من الطهاة الخبراء. يتمثل الدور الأساسي لميزان الحرارة في قياس قيمة درجة الحرارة. فهرنهايت ودرجة مئوية هما وحدتا قياس تستخدمهما موازين الحرارة لعرض قراءة درجة الحرارة. في ميزان الحرارة الرقمي ، يتم استخدام مستشعر صغير لاكتشاف الحمى / درجة الحرارة. يتم تحضير بطاقة صغيرة بواسطة تقنية met lab لدمج دائرة العمل لميزان حرارة رقمي. بهذه الطريقة ، سيتألف مقياس الحرارة الرقمي من دائرة استشعار مع بطارية واحدة أو اثنتين من العملات المعدنية. الدائرة بأكملها متصلة بواسطة كبل زوج مجدول. يمكن أن يختلف نطاق مقياس الحرارة حسب نوع مقياس الحرارة. أثناء الكشف عن درجة حرارة الإنسان 95.9 ~ 107.6 ℉ و 35.5 ~ 42.0 يمكن أن تكون نطاقات مقياس الحرارة على الجانب الآخر أثناء اكتشاف درجة حرارة الأشياء 15 ~ 35 ℃ و 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ يمكن أن تكون نطاقات مقياس الحرارة. CE0197 ، FDA510 (K) ، ISO13485 ، ROHS ، REACH هي بعض الشهادات المطلوبة لمقاييس الحرارة. وضع الجبهة: 34.0 ℃ ~ 43.0 (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉) ، وضع الكائن: 0 ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉) ، درجة حرارة الغرفة: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122) هي ثلاثة أوضاع تستخدم لاكتشاف درجة حرارة الأجسام المختلفة. الوقت اللازم لاكتشاف درجة الحرارة بواسطة مقياس الحرارة حوالي 3 ثوانٍ. التحيز السريري: 0.1 (0.2 ℉) ، التكرار السريري: 0.22 ℃ (0.4 ℉) ، حدود الاتفاق: 1.02 ℃ (1.84 ℉) هي دقة سريرية لمقياس الحرارة. 153 * 41 * 44 مم يمكن أن أبعاد مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء. 84 جرامًا تقريبًا (مع البطاريات) يمكن أن يكون وزن مقياس حرارة الأشعة تحت الحمراء. DC3V (2 × بطارية AAA) هي البطاريات المستخدمة لدعم الطاقة في ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء. ما يقرب من 1 سنة / 6000 قراءة ستعمل على عمر البطارية. هناك أنواع عديدة من الأوضاع في وضع درجة الحرارة غير المتصلة ووضع الكائن. يمكنك التبديل بين وضع الجبهة ووضع الكائن بالضغط على زر الوضع. لبدء تشغيل مقياس الحرارة الذي لا يعمل باللمس ، اضغط على زر الطاقة أو زر البدء. تستخدم موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجبهة ودرجة حرارة الجسم. الشاشة التي تعمل باللمس والشاشة غير اللمسية اختيارية في موازين حرارة الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ DOYO. يمكننا تخزين 10 قراءة للذاكرة في مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء. الإضاءة الخلفية هي ميزة اختيارية في ميزان حرارة DOYO. يستخدم إنذار الحمى للإشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة بواسطة موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء من doyo. عندما تكون البطارية منخفضة ، يشير مؤشر البطارية المنخفض إلى الإشارة المتعلقة بذلك. جميع طرازات ماركة DOYO هي نموذج إغلاق تلقائي مما يعني عدم الحاجة إلى تشغيل البطارية بعد فحص درجة الحرارة. جميع موازين الحرارة من ماركة DOYO تقريبًا ذات مقياس مزدوج ، قابلة للتحويل بالدرجات المئوية والفهرنهايت. في عبوة من موازين الحرارة ، سيحصل العميل على قطعة واحدة من مقياس الحرارة ، ودليل مالك واحد ، وحقيبة تخزين واحدة ، وبطاريتين AAA. أداة لقياس درجة الحرارة تسمى ميزان الحرارة. هناك أنواع عديدة من موازين الحرارة. الأكثر شيوعًا هو أنبوب زجاجي مغلق ومتدرج يتمدد فيه السائل أو يتكثف مع ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها حسب درجة الحرارة. تعمل الأنواع الأخرى من موازين الحرارة عن طريق اكتشاف التغيرات في حجم أو ضغط غاز مغلق أو عن طريق تسجيل التغيرات الكهروحرارية في موصل (مثل الثرمستور أو المزدوج الحراري).

Cifereca termometro estas elektronika aparato uzata por mezuri homan temperaturon. Ĝis jaro 2019 termometroj estis ĉefe uzataj de kuracistoj nur en siaj hospitaloj kaj medicinaj klinikoj, sed nuntempe pro ĉiu uzas termometron hejme por prizorgi sian korpotemperaturon. Estas esenca bezono de ĉiu familio havi termometron hejme. Iuj el termometro kutimas ankaŭ preni temperaturon de la surfaco de objekto. Nuntempe novaj termometroj ankaŭ estas uzataj en kuirejo por preni temperaturon de la manĝaĵo de multaj el spertaj kuiristoj. Ĉefa rolo de termometro estas mezuri valoron de temperaturo. Fahrenheit kaj Celsius estas du mezurunuoj uzataj de termometroj por montri la temperaturan legadon. En cifereca termometro malgranda sensilo estas uzata por detekti febron / temperaturon. Malgranda karto estas preparita per met lab-teknologio por integri la cirkviton de la funkciado por cifereca termometro. Tiamaniere cifereca termometro konsistos el sensila cirkvito kun unu aŭ du-monera baterio. La tuta cirkvito estas konektita per tordita paro-kablo. Vico de termometro povas varii laŭ la speco de termometro. Dum detektado de homa temperaturo 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ kaj 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃ povas esti la gamoj de termometro aliflanke dum detektado de temperaturo de objektoj 15 ℃ ~ 35 ℃ kaj 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ povas esti la gamoj de termometro. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH estas iuj atestiloj necesaj por termometroj. Frunta reĝimo: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), objekta reĝimo: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), ĉambra temperaturo: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) estas tri reĝimoj uzata por detekti temperaturon de diversaj objektoj. Tempo necesa por detekti temperaturon per termometro estas ĉirkaŭ 3 sekundoj. Klinika antaŭjuĝo: 0,1 ℃ (0,2 ℉), klinika ripeteblo: 0,22 ℃ (0,4 ℉), limoj de interkonsento: 1,02 ℃ (1,84 ℉) estas klinikaj precizecoj de termometro. 153 * 41 * 44mm povas dimensioj transruĝa termometro. Ĉirkaŭ 84 gramoj (kun baterioj) povas esti la pezo de IR-termometro. DC3V (2 × AAA-baterio) estas la baterioj uzataj por potenca rezervo en transruĝa termometro. Ĉirkaŭ 1 jaro / 6000 legadoj daŭros la vivon de la baterio. Estas multaj specoj de reĝimoj en senkontaktaj termometraj gradreĝimo kaj objektoreĝimo. Vi povas ŝanĝi inter frunta reĝimo kaj objekta reĝimo premante reĝiman butonon. Por komenci netuŝan termometron, premu la butonon de ŝaltilo aŭ la butonon de komenco. Infraruĝaj termometroj kutimas mezuri fruntan temperaturon kaj objektotemperaturon. Tuŝekrano kaj netuŝa ekrano estas laŭvolaj en la transruĝaj termometroj de DOYO. Ni povas stoki 10-memoran legadon en transruĝa termometro. Kontraŭlumo estas nedeviga trajto en la termometro de DOYO. Febra alarmo estas uzata por indiki la altan temperaturon per doyo-transruĝaj termometroj. Kiam baterio estas malalta, tiam malalta bateria indikilo indikas la signalon pri tio. Ĉiuj modeloj de marko DOYO estas aŭtomate fermita modelo signifas ke ne necesas turni la baterion post kontrolado de temperaturo. Preskaŭ ĉiuj termometroj de DOYO-marko estas du-skalaj, ŝanĝeblaj en Celsius kaj Fahrenheit. En pako da termometro, kliento ricevos unu pecojn da termometro, unu manlibro de posedanto, unu stokujo kaj 2 piloj AAA. Instrumento por mezuri temperaturon nomiĝas termometro. Ekzistas multaj specoj de termometroj; La plej ofta estas fermita, gradigita vitra tubo en kiu la likvaĵo ekspansiiĝas aŭ kondensiĝas dum la temperaturo plialtiĝas aŭ malleviĝas depende de temperaturo. Aliaj specoj de termometroj funkcias per detektado de ŝanĝoj en la volumeno aŭ premo de fermita gaso aŭ registrante termoelektrajn ŝanĝojn en kondukilo (kiel termistor aŭ termoparo).

Igwe onyonyo dijitalụ bụ ngwa elektrọnik eji atụ ọnọdụ mmadụ. Ruo afọ 2019 bụ ndị dọkịta na-ejikarị ndị thermometers eme ihe nanị n'ụlọ ọgwụ ha na ụlọ ọgwụ ma n'oge a n'ihi na onye ọ bụla na-eji temometa n'ụlọ ebe ahụ na-elekọta ahụ ọkụ ha. Ọ bụ mkpa dị mkpa nke ezinụlọ ọ bụla inwe temometa n'ụlọ ha. A na-ejikwa ụfọdụ temometa were okpomọkụ nke elu ihe. N'oge a, a na-ejikwa thermometers ọhụrụ na kichin mee ọtụtụ nri nke ọtụtụ ndị ọkachamara siri nri. Ọrụ mbụ nke temometa bụ iji tụọ uru nke okpomọkụ. Fahrenheit na Celsius bụ akụkụ abụọ e ji atụ ihe nke thermometers gosipụtara iji gụọ ọnọdụ okpomọkụ. Na temometa dijitalụ a na-eji obere ihe mmetụta iji chọpụta ahụ ọkụ / okpomọkụ. A na-akwado obere kaadị site na teknụzụ ụlọ ọrụ zutere iji jikọta sekit nke ọrụ maka temometa dijitalụ. N'ụzọ dị otu a, temometa dijitalụ ga-enwe kọmịkị elekere yana batrị ma ọ bụ mkpụrụ ego abụọ. Ejikọtara okirikiri niile site na eriri agbagọ agbagọ. Ogo nke temometa nwere ike ịdị iche dịka ụdị nke temometa. Mgbe ị na-achọpụta ọnọdụ mmadụ 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ na 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ nwere ike ịbụ ọkwa nke temometa n'akụkụ nke ọzọ ka ịchọpụta okpomọkụ nke ihe 15 ℃ ~ 35 ℃ na 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ nwere ike ịbụ ọkwa nke temometa. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH bụ ụfọdụ asambodo achọrọ maka temometa. Ọnọdụ ihu: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), ọnọdụ ihe: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), ọnọdụ ụlọ: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) bụ ụzọ atọ eji chọpụta okpomọkụ nke ihe dị iche iche. Oge achọrọ iji chọpụta okpomọkụ site na temometa bụ ihe dị ka sekọnd 3. Nlekọta ahụike: 0.1 ℃ (0.2 ℉), mmeghachi omume na-agwọ ọrịa: 0.22 ℃ (0.4 ℉), njedebe nke nkwekọrịta: 1.02 ℃ (1.84 ℉) bụ ezigbo ọgwụgwọ nke temometa. 153 * 41 * 44mm nwere ike akụkụ infrared temometa. Odika gram 84 (ya na batrị) nwere ike ibu ibu nke temometa IR. DC3V (2 × AAA batrị) bụ batrị ejiri maka nkwado ndabere na temometa infrared. Odika 1 afọ / 6000 agụ ga ndụ batrị. E nwere ọtụtụ ụdị dị na ọnọdụ na-abụghị kọntaktị temometa ogo na ọnọdụ ihe. Nwere ike ịgbanwee n'etiti ọnọdụ ihu na ọnọdụ ihe site na ịpị bọtịnụ ọnọdụ. Iji malite temometa na-enweghị aka, pịa bọtịnụ ike ma ọ bụ bọtịnụ mmalite. A na-eji thermometers infrared tụọ ihu igwe ihu na ọnọdụ ihe. Ihuenyo mmetụ aka na ihuenyo na-enweghị mmetụ bụ nhọrọ na DOYO infrared thermometers. Anyị nwere ike ịchekwa ọgụgụ ebe nchekwa 10 n'ime temometa infrared. Backlight bụ nhọrọ nhọrọ na temometa DOYO. A na-eji mkpu ọkụ iji gosi ogo dị elu site na doyo infrared thermometers. Mgbe batrị dị ala mgbe ahụ ihe ngosi batrị dị ala na-egosi mgbaàmà banyere nke a. Modelsdị niile nke akara DOYO bụ ihe mgbanaka na - apụ apụ apụghị na ị ga - agbanye batrị mgbe ịlele ọnọdụ okpomọkụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ thermometers niile nke DOYO bụ ọnụọgụ abụọ, gbanwee na Celsius na Fahrenheit. N'ime mkpọ nke temometa, onye ahịa ga - enweta otu pc nke temometa, akwụkwọ ntuziaka nke onye nwe ya, otu okwu nchekwa yana batrị 2 AAA. A na-akpọ akwara ngwaọrụ iji tụọ okpomọkụ. E nwere ọtụtụ ụdị temometa; Ihe kachasịkarị bụ iko tube mechiri emechi, nke gụsịrị akwụkwọ nke mmiri mmiri na-agbasa ma ọ bụ na-agbakwụnye ka ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu ma ọ bụ daa dabere na ọnọdụ okpomọkụ. Typesdị ndị ọzọ nke temometa na-arụ ọrụ site na ịchọpụta mgbanwe na olu ma ọ bụ nrụgide nke gas mechiri emechi ma ọ bụ site na ịdenye mgbanwe thermoelectric na onye na-eduzi (dị ka thermistor ma ọ bụ thermocouple).

Ny thermometer nomerika dia fitaovana elektronika ampiasaina handrefesana ny hafanan'ny olombelona. Hatramin'ny taona 2019 ny thermometers dia ampiasain'ny dokotera amin'ny hopitaly sy tobim-pitsaboana ihany fa ankehitriny noho ny tsirairay dia mampiasa thermometer ao an-trano hikarakarana ny hafanan'ny vatany. Ilaina lehibe amin'ny fianakaviana tsirairay ny manana thermometre ao an-tranony. Ny sasany amin'ny thermometer dia ampiasaina ihany koa handraisana mari-pana amin'ny velaran'ny zavatra iray. Amin'izao fotoana izao dia ampiasaina ao an-dakozia ihany koa ny thermometers vaovao handraisana hafanan'ny sakafon'ny manam-pahaizana manokana. Ny laharam-pahamehan'ny thermometer dia ny fandrefesana ny sandan'ny mari-pana. Fahrenheit sy Celsius dia refy fandrefesana roa ampiasain'ny thermometre hanehoana ny famakiana ny mari-pana. Ao amin'ny thermometer dizitaly dia misy sensor kely ampiasaina hamantarana ny tazo / hafanana. Karatra kely no omanin'ny teknolojia laboratoara met mba hampidirana ny faritry ny miasa ho an'ny thermometer nomerika. Amin'izany fomba izany, ny thermometra nomerika dia ahitana faribolan'ny sensor miaraka amina bateria iray na roa vola. Ny boriboritany iray manontolo dia ampifandraisin'ny tariby mpivady miolakolaka. Ny elanelam-pandrefesana dia mety miovaova arakaraka ny karazan'ilay mari-pana. Raha ny fahitana ny maripanan'ny olombelona 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ sy 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ dia mety ho ny elanelan'ny mari-pana eo amin'ny lafiny iray hafa raha toa ka mamantatra ny maripanan'ny zavatra 15 ℃ ~ 35 ℃ sy 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ dia mety ho faritry ny thermometer. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH no fanamarinana ilaina amin'ny thermometers. Mode maoderina: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), maody ho an'ny zavatra: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), hafanan'ny efitrano: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) dia fomba telo ampiasaina hamantarana ny maripanan'ny zavatra samihafa. Ny fotoana takiana mba hahitana ny mari-pana amin'ny mari-pana dia eo amin'ny 3 segondra. Fitongilanana klinika: 0,1 ℃ (0,2 ℉), famerimberenana ny klinika: 0.22 ℃ (0.4 ℉), fetran'ny fifanarahana: 1.02 ℃ (1.84 ℉) dia ny fahamendrehan'ny thermometer. 153 * 41 * 44mm afaka refesina thermometer infrared. Manodidina ny 84 grama (miaraka amin'ny bateria) no mety ho lanjan'ny thermometer IR. DC3V (bateria 2 × AAA) no bateria ampiasaina amin'ny famerenana herinaratra amin'ny thermometer infrared. Famakiana 1 taona / 6000 eo ho eo no ho fiainana ny bateria. Misy karazana maody maro amin'ny maody diplaoma thermometers tsy mifandray amin'ny olona sy ny maody zavatra. Azonao atao ny mifamadika eo anelanelan'ny maody sy ny maody amin'ny alàlan'ny tsindry maody. Mba hanombohana thermometer tsy mikasika, kitiho ny bokotra herinaratra na ny bokotra fanombohana. Ny thermometre infrared dia ampiasaina handrefesana ny maripanan'ny handrina sy ny hafanan'ny zavatra. Ny efijery mikasika sy ny efijery tsy mikasika dia tsy voatery ao amin'ireo thermometre infrared an'ny DOYO. Afaka mitahiry famakiana fahatsiarovana 10 ao anaty thermometer infrared isika. Backlight dia endri-javatra tsy voatery ao amin'ny thermometer an'ny DOYO. Ny fanairana amin'ny tazo dia ampiasaina hanondroana ny hafanan'ny hafanana amin'ny alàlan'ny thermiometra infra-doyo. Rehefa ambany ny bateria dia misy ny mari-pamantarana bateria ambany manondro ny famantarana momba izany. Ny maodelin'ny marika DOYO dia maodely tapaka ho azy fa tsy mila manodina ny bateria aorian'ny fanamarinana ny mari-pana. Saika ny thermometers rehetra an'ny marika DOYO dia refy roa, azo soloina amin'ny Celsius sy Fahrenheit. Ao anaty fonosana thermomètre, ny mpanjifa dia hahazo thermometer iray pcs, boky torolàlana an'ny tompona iray, boaty fitahirizana iray ary bateria AAA 2. Ny fitaovana fandrefesana ny mari-pana dia antsoina hoe thermometer. Misy karazany maro ny thermometers; Ny mahazatra indrindra dia fantsom-baravarana mihidy, vita diplaoma izay manitatra na mihena ny rano satria miakatra na milatsaka ny mari-pana arakaraka ny maripana. Ny karazana thermometers hafa dia miasa amin'ny fitadiavana ny fiovana amin'ny habetsahana na ny faneren'ny gazy mihidy na amin'ny fisoratana anarana ny fiovan'ny thermoelectric amin'ny conducteur (toy ny thermistor na thermocouple).

Is e inneal dealanach a th ’ann an teirmiméadar didseatach a thathas a’ cleachdadh gus teòthachd dhaoine a thomhas. Chaidh teirmiméadar bliadhna Till 2019 a chleachdadh gu mòr le dotairean a-mhàin anns na h-ospadalan agus na clionaigean meidigeach aca ach an-diugh air sgàth gu bheil a h-uile duine a ’cleachdadh teirmiméadar aig an taigh sin gus aire a thoirt do theodhachd a’ chuirp. Tha e na fheum riatanach aig a h-uile teaghlach teirmiméadar a bhith aca aig an taigh. Bithear a ’cleachdadh cuid de theirmiméadar cuideachd gus teòthachd uachdar rud a ghabhail. An-diugh bidh teirm-innealan ùra gan cleachdadh sa chidsin gus teòthachd a ’bhidhe a thoirt le mòran de chòcairean eòlach. Is e prìomh dhleastanas teirmiméadar tomhas luach teothachd. Tha Fahrenheit agus Celsius nan dà aonad tomhais a bhios teirmmatairean a ’cleachdadh gus an leughadh teòthachd a thaisbeanadh. Ann an teirmiméadar didseatach tha sensor beag air a chleachdadh gus fiabhras / teòthachd a lorg. Tha cairt bheag air ullachadh le teicneòlas lab met gus cuairteachadh na h-obrach a thoirt a-steach airson teirmiméadar didseatach. Ann an leithid de dhòigh bidh teirmiméadar didseatach a ’gabhail a-steach cuairteachadh mothachaidh le bataraidh aon-no dà-bhuinn. Tha an cuairteachadh gu lèir ceangailte le càball càraid toinnte. Faodaidh raon teirmiméadar atharrachadh a rèir an seòrsa teirmiméadar. Ged a lorgar teòthachd daonna 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ agus 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ faodaidh iad a bhith nan raointean teirmiméadar air an taobh eile fhad ‘s a lorgar teòthachd nithean 15 ℃ ~ 35 ℃ agus 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ faodaidh iad a bhith nan raointean teirmiméadar. Is e CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH cuid de na teisteanasan a dh ’fheumar airson teirm-innealan. Modh toisich: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), modh nì: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), teòthachd an t-seòmair: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) trì modhan. air a chleachdadh gus teòthachd diofar nithean a lorg. Tha an ùine a dh ’fheumar gus teòthachd a lorg le teirmiméadar timcheall air 3 diogan. Claonadh clionaigeach: 0.1 ℃ (0.2 ℉), ath-aithris clionaigeach: 0.22 ℃ (0.4 ℉), crìochan aonta: tha 1.02 ℃ (1.84 ℉) nan mearachdan clionaigeach de theirm-tomhas. Faodaidh 153 * 41 * 44mm tomhasan teirmiméadar infridhearg a thomhas. Faodaidh timcheall air 84 gram (le bataraidhean) a bhith mar chuideam teirmiméadar IR. Is e DC3V (bataraidh 2 × AAA) na bataraidhean a thathas a ’cleachdadh airson cùl-taic cumhachd ann an teirmiméadar infridhearg. Bidh timcheall air 1 bliadhna / 6000 leughadh a ’beatha a’ bhataraidh. Tha iomadh seòrsa de mhodhan ann am modh ceum teirmiméadar neo-conaltraidh agus modh nì. Faodaidh tu atharrachadh eadar modh toisich agus modh nì le putadh air putan modh. Gus teirmiméadar neo-touch a thòiseachadh, brùth air a ’phutan cumhachd no air a’ phutan tòiseachaidh. Tha teirmmatairean fo-dhearg air an cleachdadh gus teòthachd an toisich agus teòthachd an nì a thomhas. Tha scrion touch agus scrion neo-touch roghainneil ann an teirm-tomhais infridhearg DOYO. Is urrainn dhuinn leughadh 10 cuimhne a stòradh ann an teirmiméadar fo-dhearg. Tha backlight na fheart roghainneil ann an teirmiméadar DOYO. Tha inneal-rabhaidh fiabhras air a chleachdadh gus an teòthachd àrd a chomharrachadh le teirm-tomhais infridhearg doyo. Nuair a tha bataraidh ìosal tha comharra bataraidh ìosal a ’comharrachadh an comharra a thaobh seo. Tha a h-uile modal de bhrand DOYO mar mhodal dùnadh fèin-ghluasadach a ’ciallachadh nach fheumar tionndadh den bhataraidh às deidh sgrùdadh a dhèanamh air teòthachd. Tha cha mhòr a h-uile teirmiméadar de bhrand DOYO aig sgèile dùbailte, sùbailte ann an Celsius agus Fahrenheit. Ann am pacaid teirmiméadar, gheibh neach-ceannach aon pcs de theirmiméadar, leabhar-làimhe aon neach-seilbh, aon chùis stòraidh agus 2 bataraidh AAA. Canar teirmiméadar ri inneal airson teòthachd a thomhas. Tha iomadh seòrsa teirmiméadar ann; Is e am fear as cumanta tiùb glainne ceumnaichte dùinte anns a bheil an leaghan a ’leudachadh no a’ dùmhlachadh mar a bhios an teòthachd ag èirigh no a ’tuiteam a rèir an teòthachd. Bidh seòrsachan teirmiméadar eile ag obair le bhith a ’lorg atharrachaidhean ann an tomhas-lìonaidh no cuideam gas dùinte no le bhith a’ clàradh atharrachaidhean thermoelectric ann an stiùiriche (leithid thermistor no thermocouple).

Sanly termometr, adamyň temperaturasyny ölçemek üçin ulanylýan elektron enjamdyr. 2019-njy ýyla çenli termometrler esasan diňe hassahanalarynda we lukmançylyk klinikalarynda lukmanlar tarapyndan ulanylýardy, emma häzirki wagtda her kim beden temperaturasyna gözegçilik etmek üçin öýde termometr ulanýar. Her maşgalanyň öz öýünde termometriň bolmagy zerur. Käbir termometr obýektiň üstündäki temperaturany almak üçin hem ulanylýar. Häzirki wagtda aşpezde köp sanly aşpez tarapyndan iýmitiň temperaturasyny almak üçin täze termometrler ulanylýar. Termometriň esasy roly, temperaturanyň bahasyny ölçemekdir. Fahrenheit we Selsius, termometrleriň temperaturanyň okalmagyny görkezmek üçin ulanylýan iki ölçeg birligi. Sanly termometrde gyzgyny / temperaturany kesgitlemek üçin kiçi datçik ulanylýar. Sanly termometr üçin işleýän zynjyry birleşdirmek üçin kiçijik laboratoriýa tehnologiýasy bilen taýýarlanýar. Şeýle görnüşde sanly termometr bir ýa-da iki teňňeli batareýa bilen sensor zynjyryndan ybarat bolar. Tutuş zynjyr bükülen jübüt kabel bilen birikdirildi. Termometriň diapazony termometriň görnüşine görä üýtgäp biler. Adam temperaturasyny kesgitlemek bilen 95,9 ℉ .7 107,6 ℉ we 35.5 2. ~ 42.0 ℃ termometriň diapazony bolup biler, şol bir wagtyň özünde 15 ℃ ~ 35 objects we 59.0 ℉ ~ 95.0 objects obýektleriň temperaturasyny kesgitlemek termometriň diapazony bolup biler. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH termometrler üçin zerur käbir şahadatnamalar. Maňlaý re modeimi: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), obýekt tertibi: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), otag temperaturasy: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) üç reesim dürli obýektleriň temperaturasyny kesgitlemek üçin ulanylýar. Termometr bilen temperaturany kesgitlemek üçin zerur wagt takmynan 3 sekunt. Kliniki taraplar: 0,1 ℃ (0,2 ℉), kliniki gaýtalanma: 0,22 ℃ (0,4 ℉), şertnamanyň çäkleri: 1.02 ℃ (1.84 ℉) termometriň kliniki takyklygy. 153 * 41 * 44mm infragyzyl termometri ölçäp biler. Takmynan 84 gram (batareýalar bilen) IR termometriniň agramy bolup biler. DC3V (2 × AAA batareýa) infragyzyl termometrde güýç ätiýaçlygy üçin ulanylýan batareýalardyr. Takmynan 1 ýyl / 6000 okaýyş batareýanyň ömrüni dowam etdirer. Kontakt däl termometr dereje re modeiminde we obýekt re modeiminde rejeleriň köp görnüşi bar. Maňlaý re modeimi bilen obýekt re modeiminiň arasynda re modeim düwmesini basyp geçip bilersiňiz. Duýgur däl termometri başlamak üçin güýç düwmesine ýa-da başlangyç düwmesine basyň. Infragyzyl termometrler maňlaýyň temperaturasyny we obýektiň temperaturasyny ölçemek üçin ulanylýar. Duýgur ekran we duýgur däl ekran DOYO-nyň infragyzyl termometrlerinde hökmanydyr. 10 ýady okamagy infragyzyl termometrde saklap bileris. Yşyk çyrasy DOYO termometrinde islege bagly aýratynlykdyr. Gyzzyrma duýduryşy, doýo infragyzyl termometrleriň ýokary temperaturasyny görkezmek üçin ulanylýar. Batareýa pes bolsa, batareýanyň pes görkezijisi bu baradaky signaly görkezýär. DOYO markasynyň ähli modelleri awtomatiki usulda ýapylýar, temperatura barlanylandan soň batareýany öwürmegiň zerurlygy ýok. DOYO markasynyň termometrleriniň hemmesi diýen ýaly goşa ölçegli, Selsiýada we Fahrenheitde çalşylýar. Termometr paketinde bir müşderi termometr, bir eýesiniň gollanmasy, bir ammar we 2 AAA batareýasyny alar. Temperaturany ölçemek üçin gural termometr diýilýär. Termometrleriň köp görnüşi bar; Iň köp ýaýran, ýapyk, gutaran aýna turbasy bolup, onda temperatura ýokarlanýar ýa-da temperatura baglylykda peselýär. Termometrleriň beýleki görnüşleri ýapyk gazyň göwrüminiň ýa-da basyşynyň üýtgemelerini kesgitlemek ýa-da geçirijide termoelektrik üýtgemelerini hasaba almak arkaly işleýär (termistor ýa-da termokupl ýaly).

Թվային ջերմաչափը էլեկտրոնային սարք է, որն օգտագործվում է մարդու ջերմաստիճանը չափելու համար: Մինչև 2019 թվականը ջերմաչափերը հիմնականում օգտագործում էին բժիշկները միայն իրենց հիվանդանոցներում և բժշկական կլինիկաներում, բայց ներկայումս յուրաքանչյուրի պատճառով տանը օգտագործվում է ջերմաչափ ՝ իրենց մարմնի ջերմաստիճանը հոգալու համար: Յուրաքանչյուր ընտանիքի հիմնական անհրաժեշտությունն է ունենալ ջերմաչափ իր տանը: Thermերմաչափի մի մասն օգտագործվում է նաև օբյեկտի մակերեսի ջերմաստիճանը վերցնելու համար: Մեր օրերում խոհանոցում նոր ջերմաչափեր են օգտագործվում նաև սննդի ջերմաստիճանը շատ մասնագետ խոհարարների կողմից: Ometերմաչափի հիմնական դերը ջերմաստիճանի արժեքը չափելն է: Ֆարենհայթը և elsելսիուսը երկու չափիչ միավոր են, որոնք օգտագործվում են ջերմաչափերը ջերմաստիճանի ցուցմունքը ցուցադրելու համար: Թվային ջերմաչափում փոքր սենսորը օգտագործվում է ջերմաստիճանը / ջերմաստիճանը հայտնաբերելու համար: Թվային ջերմաչափի աշխատանքի սխեման ինտեգրելու համար հանդիպած լաբորատորիայի տեխնոլոգիայի միջոցով պատրաստվում է փոքր քարտ: Նման ձևով թվային ջերմաչափը բաղկացած կլինի մեկ կամ երկու մետաղադրամ մարտկոցով սենսորային շղթայից: Ամբողջ շղթան միացված է ոլորված զույգ մալուխով: Ometերմաչափի տիրույթը կարող է տարբեր լինել `կախված ջերմաչափի տեսակից: Մարդկանց 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ և 35.5 ℃ ~ 42.0 temperature ջերմաստիճանը հայտնաբերելիս կարող են լինել ջերմաչափի սահմանները մյուս կողմից, մինչդեռ 15 ~ ~ 35 ℃ և 59,0 ℉ ~ 95,0 objects օբյեկտների ջերմաստիճանը հայտնաբերելիս կարող են լինել ջերմաչափի տիրույթներ: CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH ջերմաչափերի համար պահանջվող որոշ հավաստագրեր են: Headակատի ռեժիմը ՝ 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), օբյեկտի ռեժիմը ՝ 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), սենյակի ջերմաստիճանը ՝ 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) երեք ռեժիմ է օգտագործվում է տարբեր առարկաների ջերմաստիճանը հայտնաբերելու համար: Thermերմաչափով ջերմաստիճանը հայտնաբերելու համար պահանջվող ժամանակը մոտավորապես 3 վայրկյան է: Կլինիկական կողմնակալությունը. 0,1 ℃ (0,2 ℉), կլինիկական կրկնվողություն ՝ 0,22 ℃ (0,4 ℉), համաձայնության սահմանները ՝ 1,02 (1,84 ℉) ջերմաչափի կլինիկական ճշգրտություն են: 153 * 41 * 44 մմ կարող է չափել ինֆրակարմիր ջերմաչափ: Մոտավորապես 84 գրամ (մարտկոցներով) կարող է լինել IR ջերմաչափի կշիռը: DC3V (2 × AAA մարտկոց) այն մարտկոցներն են, որոնք օգտագործվում են ինֆրակարմիր ջերմաչափում էլեկտրաէներգիայի պահուստավորման համար: Մոտավորապես 1 տարի / 6000 ընթերցում մարտկոցը կաշխատի: Ոչ կոնտակտային ջերմաչափերի աստիճանի ռեժիմում և օբյեկտի ռեժիմում կան ռեժիմների բազմաթիվ տեսակներ: Կարող եք անցնել ճակատի և օբյեկտի ռեժիմների միջև ՝ սեղմելով ռեժիմի կոճակը: Ոչ հպման ջերմաչափ սկսելու համար սեղմեք հոսանքի կոճակը կամ մեկնարկի կոճակը: Ինֆրակարմիր ջերմաչափերը օգտագործվում են ճակատի ջերմաստիճանը և առարկայի ջերմաստիճանը չափելու համար: Սենսորային և ոչ հպիչ էկրանները ընտրովի են DOYO- ի ինֆրակարմիր ջերմաչափերում: Մենք կարող ենք 10 հիշողության ընթերցում պահել ինֆրակարմիր ջերմաչափում: Հետ լուսավորությունը DOYO– ի ջերմաչափում ընտրովի հատկություն է: Fերմ տագնապն օգտագործվում է doyo ինֆրակարմիր ջերմաչափերի բարձր ջերմաստիճանը ցույց տալու համար: Երբ մարտկոցը ցածր է, ցածր մարտկոցի ցուցիչը ցույց է տալիս դրա վերաբերյալ ազդանշանը: DOYO ապրանքանիշի բոլոր մոդելները ավտոմատ անջատման մոդել են. Ջերմաստիճանը ստուգելուց հետո մարտկոցը շրջելու անհրաժեշտություն չկա: DOYO ապրանքանիշի գրեթե բոլոր ջերմաչափերը երկակի մասշտաբով են, փոխարկելի են Cելսիուսում և Ֆարենհայտում: Aերմաչափի տուփի մեջ հաճախորդը կստանա մեկ հատ ջերմաչափ, մեկ սեփականատիրոջ ձեռնարկ, մեկ պահեստատուփ և 2 AAA մարտկոց: Temperatureերմաստիճանը չափելու գործիք է կոչվում ջերմաչափ: Կան շատ տեսակների ջերմաչափեր; Ամենատարածվածը փակ, աստիճանական ապակյա խողովակն է, որի մեջ հեղուկը ընդլայնվում կամ խտանում է, երբ ջերմաստիճանը բարձրանում կամ ընկնում է ՝ կախված ջերմաստիճանից: Typesերմաչափերի այլ տեսակները գործում են փակ գազի ծավալի կամ ճնշման փոփոխությունները հայտնաբերելու կամ դիրիժորում ջերմաէլեկտրական փոփոխություններ գրանցելու միջոցով (օրինակ ՝ տերմիստոր կամ ջերմապլաստ):

Digitaalne termomeeter on elektrooniline seade, mida kasutatakse inimese temperatuuri mõõtmiseks. Kuni 2019. aastani kasutasid arstid peamiselt oma haiglates ja meditsiinikliinikutes termomeetreid, kuid tänapäeval kasutab igaüks oma kodus kehatemperatuuri hooldamiseks kodus termomeetrit. Iga pere jaoks on hädavajalik, et kodus oleks termomeeter. Osa termomeetrit kasutatakse ka objekti pinna temperatuuri mõõtmiseks. Tänapäeval kasutatakse köögis ka uusi termomeetreid, et mitmed asjatundlikud kokad toidu temperatuuri mõõta. Termomeetri peamine roll on temperatuuri väärtuse mõõtmine. Fahrenheit ja Celsius on kaks mõõtühikut, mida termomeetrid kasutavad temperatuuri näitamiseks. Digitaalses termomeetris kasutatakse palaviku / temperatuuri tuvastamiseks väikest andurit. Digitaalse termomeetri töötamise ahela integreerimiseks valmistatakse metoodika abil ette väike kaart. Sel viisil koosneb digitaalne termomeeter andurite ahelast ühe- või kahemündilise patareiga. Kogu vooluahel on ühendatud keerdpaarkaabliga. Termomeetri ulatus võib erineda vastavalt termomeetri tüübile. Inimese temperatuuri tuvastamisel võivad temperatuuri vahemikud olla 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ ja 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃, samal ajal kui objektide temperatuur 15 ℃ ~ 35 ℃ ja 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ võivad olla termomeetri vahemikud. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH on mõned termomeetrite jaoks nõutavad sertifikaadid. Otsmiku režiim: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), objekti režiim: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), toatemperatuur: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 32 ~ 122 ℉) on kolm režiimi kasutatakse erinevate objektide temperatuuri tuvastamiseks. Termomeetri abil temperatuuri tuvastamiseks kuluv aeg on umbes 3 sekundit. Kliiniline eelarvamus: 0,1 ℃ (0,2 ℉), kliiniline korratavus: 0,22 ℃ (0,4 ℉), kokkuleppe piirid: 1,02 ℃ (1,84 ℉) on termomeetri kliinilised täpsused. 153 * 41 * 44mm purgi mõõtmed infrapuna termomeeter. IR-termomeetri kaal võib olla umbes 84 grammi (koos patareidega). DC3V (2 × AAA patarei) on patareid, mida kasutatakse infrapuna termomeetri toiteallikaks. Ligikaudu 1 aasta / 6000 näidust võtab aku eluiga vastu. Mittekontaktsete termomeetrite režiimis ja objekti režiimis on palju režiime. Otsmerežiimi ja objektirežiimi vahel saate vahetada, vajutades režiiminuppu. Puutetundliku termomeetri käivitamiseks vajutage toitenuppu või nuppu Start. Infrapuna-termomeetreid kasutatakse otsmiku temperatuuri ja eseme temperatuuri mõõtmiseks. DOYO infrapuna-termomeetrites on puutetundlik ja puutetundlik ekraan valikuline. Infrapuna-termomeetrisse saame salvestada 10 mälulugemist. Taustavalgus on DOYO termomeetri valikuline funktsioon. Palavikuhäiret kasutatakse doyo infrapuna-termomeetrite abil kõrge temperatuuri näitamiseks. Kui aku on tühi, näitab aku tühjenemise indikaator sellega seotud signaali. Kõik DOYO kaubamärgi mudelid on automaatse väljalülitusega mudelid, mis tähendab, et pärast temperatuuri kontrollimist pole vaja akut keerata. Peaaegu kõik DOYO kaubamärgi termomeetrid on kahetasandilised, vahetatavad Celsiuse ja Fahrenheiti kaupa. Termomeetri pakis saab klient ühe tk termomeetri, ühe kasutusjuhendi, ühe hoiukoti ja 2 AAA patareid. Temperatuuri mõõtmise instrumenti nimetatakse termomeetriks. Termomeetreid on palju; Kõige tavalisem on suletud, gradueeritud klaastoru, milles vedelik paisub või kondenseerub temperatuuri tõustes või langedes, sõltuvalt temperatuurist. Muud tüüpi termomeetrid töötavad suletud gaasi mahu või rõhu muutuste tuvastamisel või juhi (näiteks termistori või termopaari) termoelektriliste muutuste registreerimisega.

Termometer digital adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur suhu manusia. Hingga tahun 2019 termometer sebagian besar digunakan oleh dokter hanya di rumah sakit dan klinik medis tetapi saat ini karena semua orang menggunakan termometer di rumah sana untuk menjaga suhu tubuh mereka. Merupakan kebutuhan penting setiap keluarga untuk memiliki termometer di rumah mereka. Beberapa termometer juga digunakan untuk mengukur suhu permukaan suatu benda. Saat ini termometer baru juga digunakan di dapur untuk mengukur suhu makanan oleh banyak koki ahli. Peran utama termometer adalah mengukur nilai suhu. Fahrenheit dan Celsius adalah dua satuan pengukur yang digunakan termometer untuk menampilkan pembacaan suhu. Dalam termometer digital, sensor kecil digunakan untuk mendeteksi demam / suhu. Sebuah kartu kecil disiapkan oleh teknologi lab met untuk mengintegrasikan rangkaian kerja untuk termometer digital. Dengan cara demikian termometer digital terdiri dari rangkaian sensor dengan baterai satu atau dua koin. Seluruh rangkaian dihubungkan dengan kabel twisted pair. Kisaran termometer dapat bervariasi sesuai jenis termometer. Sementara mendeteksi suhu manusia 95,9 ℉ ~ 107,6 ℉ dan 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃ dapat menjadi kisaran termometer di sisi lain sementara mendeteksi suhu benda 15 ℃ ~ 35 ℃ dan 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ dapat menjadi kisaran termometer. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH adalah beberapa sertifikasi yang diperlukan untuk termometer. Mode dahi: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), mode objek: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), suhu ruangan: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) adalah tiga mode digunakan untuk mendeteksi suhu benda yang berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi suhu dengan termometer kira-kira 3 detik. Bias klinis: 0,1 ℃ (0,2 ℉), pengulangan klinis: 0,22 ℃ (0,4 ℉), batas kesepakatan: 1,02 ℃ (1,84 ℉) adalah akurasi klinis termometer. 153 * 41 * 44mm dapat mengukur termometer inframerah. Kira-kira 84 gram (dengan baterai) dapat menjadi berat termometer IR. DC3V (baterai 2 × AAA) adalah baterai yang digunakan untuk cadangan daya dalam termometer inframerah. Kira-kira 1 tahun / 6.000 pembacaan akan menghidupkan baterai. Ada banyak jenis mode dalam mode derajat termometer non-kontak dan mode objek. Anda dapat beralih antara mode dahi dan mode objek dengan menekan tombol mode. Untuk memulai termometer non sentuh, tekan tombol daya atau tombol mulai. Termometer inframerah digunakan untuk mengukur suhu dahi dan suhu benda. Layar sentuh dan layar non-sentuh adalah opsional dalam termometer inframerah DOYO. Kita dapat menyimpan 10 pembacaan memori dalam termometer inframerah. Lampu latar adalah fitur opsional dalam termometer DOYO. Alarm demam digunakan untuk menunjukkan suhu tinggi dengan termometer infra merah doyo. Ketika baterai lemah maka indikator baterai lemah menunjukkan sinyal mengenai hal ini. Semua model merek DOYO adalah model mati otomatis artinya tidak perlu mematikan baterai setelah memeriksa suhu. Hampir semua termometer DOYO berskala ganda, dapat diganti dalam Celcius dan Fahrenheit. Dalam kemasan termometer, pelanggan akan mendapatkan satu buah termometer, satu buah buku petunjuk pemilik, satu buah tempat penyimpanan dan 2 buah baterai AAA. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Ada banyak jenis termometer; Yang paling umum adalah tabung kaca berskala tertutup di mana cairan mengembang atau mengembun saat suhu naik atau turun tergantung suhu. Jenis termometer lain bekerja dengan mendeteksi perubahan volume atau tekanan gas tertutup atau dengan mencatat perubahan termoelektrik pada konduktor (seperti termistor atau termokopel).

Termometer digital adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur suhu manusia. Hingga tahun 2019 termometer banyak digunakan oleh doktor hanya di hospital dan klinik perubatan mereka tetapi pada masa ini kerana setiap orang menggunakan termometer di sana untuk menjaga suhu badan mereka. Keperluan penting bagi setiap keluarga untuk mempunyai termometer di rumah mereka. Sebilangan termometer juga digunakan untuk mengambil suhu permukaan objek. Pada masa ini termometer baru juga digunakan di dapur untuk mengambil suhu makanan oleh banyak koki pakar. Peranan utama termometer adalah mengukur nilai suhu. Fahrenheit dan Celsius adalah dua unit pengukur yang digunakan oleh termometer untuk memaparkan bacaan suhu. Dalam termometer digital, sensor kecil digunakan untuk mengesan demam / suhu. Kad kecil disediakan oleh teknologi makmal met untuk mengintegrasikan litar kerja untuk termometer digital. Dengan sedemikian termometer digital akan terdiri daripada litar sensor dengan bateri satu atau dua syiling. Keseluruhan litar dihubungkan oleh kabel pasangan berpintal. Julat termometer dapat bervariasi sesuai dengan jenis termometer. Walaupun mengesan suhu manusia 95.9 107 ~ 107.6 ℉ dan 35.5 ℃ ~ 42.0 ℃ boleh menjadi julat termometer di sisi lain sambil mengesan suhu objek 15 ℃ ~ 35 ℃ dan 59.0 ℉ ~ 95.0 ℉ boleh menjadi julat termometer. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH adalah beberapa perakuan yang diperlukan untuk termometer. Mod dahi: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), mod objek: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), suhu bilik: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) adalah tiga mod digunakan untuk mengesan suhu objek yang berbeza. Masa yang diperlukan untuk mengesan suhu dengan termometer adalah kira-kira 3 saat. Bias klinikal: 0.1 ℃ (0.2 ℉), kebolehulangan klinikal: 0.22 ℃ (0.4 ℉), had kesepakatan: 1.02 ℃ (1.84 ℉) adalah ketepatan klinikal termometer. 153 * 41 * 44mm boleh dimensi termometer inframerah. Kira-kira 84 gram (dengan bateri) boleh menjadi berat termometer IR. DC3V (2 × AAA bateri) adalah bateri yang digunakan untuk sandaran kuasa dalam termometer inframerah. Kira-kira 1 tahun / 6000 bacaan akan menghabiskan masa bateri. Terdapat banyak jenis mod dalam mod darjah termometer tanpa sentuhan dan mod objek. Anda boleh beralih antara mod dahi dan mod objek dengan menekan butang mod. Untuk memulakan termometer tanpa sentuh, tekan butang kuasa atau butang mula. Termometer inframerah digunakan untuk mengukur suhu dahi dan suhu objek. Skrin sentuh dan skrin bukan sentuh adalah pilihan dalam termometer inframerah DOYO. Kita boleh menyimpan 10 bacaan memori dalam termometer inframerah. Lampu latar adalah ciri pilihan dalam termometer DOYO. Penggera demam digunakan untuk menunjukkan suhu tinggi oleh termometer inframerah doyo. Apabila bateri rendah maka penunjuk bateri rendah menunjukkan isyarat mengenai perkara ini. Semua model jenama DOYO adalah model auto-off yang bermaksud tidak perlu menghidupkan bateri setelah memeriksa suhu. Hampir semua termometer jenama DOYO berskala dua, boleh ditukar dalam Celsius dan Fahrenheit. Dalam bungkusan termometer, pelanggan akan mendapat satu keping termometer, satu manual pemilik, satu kotak penyimpanan dan 2 bateri AAA. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Terdapat banyak jenis termometer; Yang paling biasa adalah tiub kaca tertutup, bertingkat di mana cecair mengembang atau mengembun ketika suhu meningkat atau turun bergantung pada suhu. Jenis termometer lain berfungsi dengan mengesan perubahan isipadu atau tekanan gas tertutup atau dengan mendaftarkan perubahan termoelektrik pada konduktor (seperti termistor atau termokopel).

Дигитални термометар је електронски уређај који се користи за мерење човекове температуре. До 2019. термометре су лекари углавном користили само у својим болницама и медицинским клиникама, али данас сви користе термометар код куће како би се бринули о телесној температури. Суштинска потреба сваке породице је да има термометар код куће. Неки термометри се такође користе за мерење температуре површине објекта. Данас се многи термометри у кухињи користе и за мерење температуре хране од стране многих стручних кувара. Примарна улога термометра је да мери вредност температуре. Фахренхеит и Целзијус су две мерне јединице које термометри користе за приказ очитавања температуре. У дигиталном термометру користи се мали сензор за откривање врућице / температуре. Мет лабораторијска технологија припрема малу картицу за интегрисање кола радног за дигитални термометар. На тај ће се начин дигитални термометар састојати од сензорског кола са батеријом са једним или два новчића. Читав круг је повезан каблом увијене парице. Распон термометра може се разликовати овисно о типу термометра. Док откривање људске температуре 95,9 107 ~ 107,6 ℉ и 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃ може бити опсег термометра на другој страни, док откривање температуре предмета 15 ℃ ~ 35 ℃ и 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ може бити распон термометра. ЦЕ0197, ФДА510 (К), ИСО13485, РОХС, РЕАЦХ су неки сертификати потребни за термометре. Режим чела: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), режим објекта: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), собна температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) су три режима користи се за откривање температуре различитих предмета. Време потребно за детекцију температуре термометром је приближно 3 секунде. Клиничка пристраност: 0,1 ℃ (0,2 ℉), клиничка поновљивост: 0,22 ℃ (0,4 ℉), границе слагања: 1,02 ℃ (1,84 ℉) су клиничка тачност термометра. 153 * 41 * 44мм димензије лименке инфрацрвени термометар. Тежина ИЦ термометра може бити приближно 84 грама (са батеријама). ДЦ3В (2 × ААА батерија) су батерије које се користе за резервно напајање у инфрацрвеном термометру. Приближно 1 година / 6000 очитавања продужиће радни век батерије. Постоји много врста начина рада у бесконтактном термометру и у режиму објекта. Притиском на дугме режима можете се пребацити између режима чела и објекта. Да бисте покренули термометар без додира, притисните дугме за напајање или дугме за покретање. Инфрацрвени термометри се користе за мерење температуре чела и температуре предмета. Екран осетљив на додир и екран без додира нису опционални у ДОИО-јевим инфрацрвеним термометрима. У инфрацрвени термометар можемо похранити 10 очитавања меморије. Позадинско осветљење је опциона карактеристика ДОИО-овог термометра. Аларм за врућицу користи се за дојаву високе температуре доио инфрацрвеним термометрима. Када је батерија празна, индикатор празне батерије показује сигнал у вези с тим. Сви модели марке ДОИО су модел са аутоматским искључивањем, што значи да нема потребе за окретањем батерије након провере температуре. Скоро сви термометри марке ДОИО су двоструке скале, могу се пребацити у Целзијус и Фахренхеит. У пакету термометра, купац ће добити један комад термометра, једно упутство за употребу, једно кућиште за одлагање и 2 ААА батерије. Инструмент за мерење температуре назива се термометар. Постоји много врста термометара; Најчешћа је затворена, градуирана стаклена цев у којој се течност шири или кондензује како температура расте или пада у зависности од температуре. Остале врсте термометра раде откривањем промена запремине или притиска затвореног гаса или регистровањем термоелектричних промена у проводнику (као што је термистор или термоелемент).

Цифровий термометр - це електронний прилад, що використовується для вимірювання температури людини. До 2019 року термометри в основному використовувались лікарями лише у своїх лікарнях та медичних клініках, але в наш час кожен з них використовує термометр там, щоб доглядати за температурою свого тіла. Обов’язковою потребою кожної сім’ї є наявність термометра вдома. Частина термометра також використовується для вимірювання температури поверхні об'єкта. У наш час нові термометри також використовуються на кухні для вимірювання температури їжі багатьма досвідченими кухарями. Основна роль термометра полягає у вимірюванні значення температури. Фаренгейт і Цельсій - дві вимірювальні одиниці, що використовуються термометрами для відображення показників температури. У цифровому термометрі для виявлення лихоманки / температури використовується невеликий датчик. За допомогою технології met lab підготовлена ​​невелика картка для інтеграції схеми робочого цифрового термометра. Таким чином, цифровий термометр буде складатися з схеми датчика з одно- або двомонетною батареєю. Вся схема з'єднана кабелем витої пари. Діапазон дії термометра може змінюватися залежно від типу термометра. При виявленні температури людини 95,9 ~ 107,6 ℉ та 35,5 ℃ ~ 42,0 ℃ можуть бути діапазонами термометра з іншого боку, тоді як виявлення температури предметів 15 ℃ ~ 35 ℃ та 59,0 ℉ ~ 95,0 ℉ можуть бути діапазонами термометра. CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS, REACH - це деякі сертифікати, необхідні для термометрів. Режим чола: 34,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (93,2 ℉ ~ 109,4 ℉), об’єктний режим: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), кімнатна температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) - три режими використовується для виявлення температури різних об'єктів. Час, необхідний для визначення температури термометром, становить приблизно 3 секунди. Клінічне зміщення: 0,1 ℃ (0,2 ℉), клінічна повторюваність: 0,22 ℃ (0,4 ℉), межі згоди: 1,02 ℃ (1,84 ℉) - це клінічна точність термометра. 153 * 41 * 44 мм може розміри інфрачервоного термометра. Вагою ІЧ-термометра може бути приблизно 84 грами (з батареями). DC3V (батарея 2 × AAA) - це батареї, що використовуються для резервного живлення в інфрачервоному термометрі. Приблизно 1 рік / 6000 показань продовжать життя батареї. Існує безліч типів режимів у безконтактному градусному режимі та в об’єктному режимі. Ви можете перемикатися між режимом чола та режимом об’єкта, натискаючи кнопку режиму. Щоб запустити термометр, що не торкається, натисніть кнопку живлення або кнопку пуску. Інфрачервоні термометри використовують для вимірювання температури чола та температури об’єкта. Сенсорний екран та нечутливий екран є додатковими для інфрачервоних термометрів DOYO. Ми можемо зберегти 10 показань пам'яті в інфрачервоному термометрі. Підсвічування - необов’язкова функція термометра DOYO. Сигналізація про лихоманку використовується для індикації високої температури за допомогою інфрачервоних термометрів doyo. Коли заряд акумулятора низький, індикатор низького заряду акумулятора вказує на сигнал щодо цього. Усі моделі торгової марки DOYO мають модель автоматичного відключення, що означає відсутність необхідності в повороті акумулятора після перевірки температури. Майже всі термометри марки DOYO мають подвійну шкалу, що перемикаються за Цельсієм і Фаренгейтом. У пачці термометра клієнт отримає одну штуку термометра, один посібник користувача, один футляр для зберігання та 2 батареї типу AAA. Прилад для вимірювання температури називається термометром. Існує безліч типів термометрів; Найбільш поширеною є закрита градуйована скляна трубка, в якій рідина розширюється або конденсується в міру підвищення або зниження температури залежно від температури. Інші типи термометрів працюють шляхом виявлення змін обсягу або тиску закритого газу або реєстрації термоелектричних змін у провіднику (наприклад, терморезисторі або термопарі).

ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕੁਝ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ੈੱਫਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁ roleਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ. ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ / ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟ ਲੈਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ Inੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਸਿੱਕਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਸਰਕਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਰਾ ਸਰਕਟ ਇਕ ਮਰੋੜਿਆ ਜੋੜਾ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 95.9 ℉ ~ 107.6 ℉ ਅਤੇ 35.5 ℃ ~ 42.0 the ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 15 ℃ ~ 35 ℃ ਅਤੇ 59.0 ℉ ~ 95.0 a ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੀਈ0197, ਐਫ ਡੀ ਏ 510 (ਕੇ), ਆਈਐਸਓ 13485, ਆਰ ਓ ਐਚ ਐਸ, ਰੀਚ ਕੁਝ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ. ਮੱਥੇ ਦਾ ਮੋਡ: 34.0 ℃ ~ 43.0 ℃ (93.2 ℉ ~ 109.4 ℉), ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਡ: 0 ℃ ~ 100 ℃ (32 ℉ ~ 212 ℉), ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) ਤਿੰਨ esੰਗ ਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੱਖਪਾਤ: 0.1 ℃ (0.2 ℉), ਕਲੀਨਿਕਲ ਰੀਪੀਟੇਬਿਲਟੀ: 0.22 ℃ (0.4 ℉), ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: 1.02 ℃ (1.84 ℉) ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਖਰਚੇ ਹਨ. 153 * 41 * 44 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤਕਰੀਬਨ grams 84 ਗ੍ਰਾਮ (ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ) ਆਈਆਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡੀਸੀ 3 ਵੀ (2 × ਏਏਏ ਦੀ ਬੈਟਰੀ) ਉਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ / 6000 ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ. ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਡਿਗਰੀ ਮੋਡ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ .ੰਗ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੋਡ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਾਨ ਟਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ. ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਟੋਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡੋਯੋ ਦੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਮੋਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬੈਕਲਾਈਟ ਡੋਯੋ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਯੋ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਸੂਚਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਡੋਯੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਆਟੋ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ ਮਾੱਡਲ ਹਨ ਮਤਲਬ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਡੋਯੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ. ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੈਨੁਅਲ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਸ ਅਤੇ 2 ਏਏਏ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਕ ਬੰਦ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਟਿ isਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਰਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬੰਦ ਗੈਸ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਮਸਟਰ ਜਾਂ ਥਰਮੋਕਲ)

 

Oral temperature

Oral temperature can be taken by mercury and digital thermometers. To measure oral temperature, one must have to place thermometer under his/her tongue and to wait until beeper alarm indicates. In this manner you can take proper reading of your body temperature.

Ear Tympanic Thermometer

Ear Tympanic Thermometer

Forehead Temporal Thermometer

Forehead Temporal Thermometer

Temporal Artery Thermometer

Temporal Artery Thermometer

Pacifier Thermometer

Pacifier Thermometer

Temperature Digital Thermometer

Temperature Digital Thermometer

Mercury Thermometer

Mercury Thermometer

Rectal Thermometer

Rectal Thermometer

Non Contact Thermometer

Non Contact Thermometer

Non Touch Thermometer

Non Touch Thermometer

Maximum and Minimum Thermometer

Maximum and Minimum Thermometer

Gun Thermometer

Gun Thermometer

Ir Thermometer

Ir Thermometer

Carent Digital Thermometer

Carent Waterproof Premium Digital Thermometer with fever Alarm (DMT-4335) | Accurate & Easy to use | CE & FDA Certified

Dr Trust (USA) Thermometer

Dr Trust (USA) Waterproof Flexible Tip Digital Thermometer (White)

Omron Thermometer

Omron MC 246 Digital Thermometer With Quick Measurement of Oral & Underarm Temperature in Celsius & Fahrenheit, Water Resistant for Easy Cleaning

AmbiTech Thermometer

AmbiTech PHX-01 Digital Thermometer with One Touch Operation For Child and Adult Oral or Underarm Use (Made in India)

K Life Thermometer

K Life KLT 100 Digital Thermometer with storage case

Vandelay Thermometer

Vandelay Infrared Thermometer - 3 years Sensor Warranty - MADE in INDIA - Non Contact IR Thermometer, Forehead Temperature Gun

AccuSure Thermometer

AccuSure MT-32 Digital Thermometer

xiTix Thermometer

xiTix Infrared Thermometer - Digital Thermometer Forehead - No Contact Forehead Thermometer - Fever Temperature Machine for Accurate Reading - No Touch Thermometer for Adults and Kids

Control D Thermometer

Control D CD01 Digital Thermometer (White)

DR VAKU Thermometer

DR VAKU Non-Contact Digital Laser Infrared Thermometer Temperature Gun [Battery Included]

Medtech Thermometer

Medtech Digital Thermometer

U-grow Thermometer

U-grow Flexible tip Waterproof thermometer - Oral & Underarm Temperature (WHITE)

Dr Odin Thermometer

Dr. Odin Thermometer-4333 (Blue)

Yuwell Thermometer

Yuwell Infrared IR Non-Contact Forehead Thermometer (White)

DR GRANMED Thermometer

DR GRANMED Digi Expert Accurate Digital Thermometer

Rossmax Thermometer

Rossmax Non Contact Thermometer

Choicemmed Thermometer

Choicemmed Thermometer

Beurer Thermometer

Beurer 79518 Infrared Multi Functional Thermometer with 6in1 Function 65ft. (White)

Sahyog Thermometer

Sahyog Wellness SWTH01 Digital Clinical Thermometer With Quick Measurement of Oral & Underarm Temperature in Celsius & Fahrenheit (White)

BPL Thermometer

BPL Medical Technologies Bpl Accudigit F2 Non Contact Infrared Thermometer (White)

Equinox Thermometer

Equinox EQ-JXB-178 Non-Contact Infrared Thermometer (White)

Dr Morepen Thermometer

Dr. Morepen Non-Contact Infrared Thermometer

Call Now Button